Zaświadczenie o niekaralności Łódź

Zaświadczenie o niekaralności

W Łodzi zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego czyli Udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym - uzyskuje się najczęściej na dwa sposoby: udając się do punktu informacyjnego w Łodzi lub zamawiając za pośrednictwem Internetu.

Punkt Informacyjny w Łodzi

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
ul. Kościuszki 107/109
90-928 ŁÓDŹ

Zamówienie przez Internet

Zamawiając zaświadczenie przez Internet nie trzeba jechać do miasta Łódź, wypełniać papierowych formularzy, stać w kolejkach, wnosić opłat (kupować znaczki sądowe, uiszczać opłatę skarbową), przygotowywać pełnomocnictwa, posiadać ważnego dowodu osobistego.

Sposób zamawiania przez Internet

W celu zamówienia zaświadczenia o niekaralności dla osoby lub podmiotu zbiorowego (firma) przez Internet trzeba kliknąć w przycisk poniżej i zapoznać się ze szczegółami realizacji zamówień, a następnie wypełnić znajdujący się tam formularz zamówienia zaświadczenia. Zaświadczenie zostanie przesłane listem poleconym kurierem oraz e-mailem.
Zaświadczenie o niekaralności formularz