Zaświadczenie o niekaralności Olsztyn

Zaświadczenie o niekaralności

W Olsztynie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego czyli Udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym - uzyskuje się najczęściej na dwa sposoby: udając się do punktu informacyjnego w Olsztynie lub zamawiając za pośrednictwem Internetu.

Punkt Informacyjny w Olsztynie

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 44A
10-001 OLSZTYN

Zamówienie przez Internet

Zamawiając zaświadczenie przez Internet nie trzeba jechać do miasta Olsztyn, wypełniać papierowych formularzy, stać w kolejkach, wnosić opłat (kupować znaczki sądowe, uiszczać opłatę skarbową), przygotowywać pełnomocnictwa, posiadać ważnego dowodu osobistego.

Sposób zamawiania przez Internet

W celu zamówienia zaświadczenia o niekaralności dla osoby lub podmiotu zbiorowego (firma) przez Internet trzeba kliknąć w przycisk poniżej i zapoznać się ze szczegółami realizacji zamówień, a następnie wypełnić znajdujący się tam formularz zamówienia zaświadczenia. Zaświadczenie zostanie przesłane listem poleconym kurierem oraz e-mailem.
Zaświadczenie o niekaralności formularz