Zaświadczenie o niekaralności Warszawa

Zaświadczenie o niekaralności

W Warszawie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego czyli Udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym - uzyskuje się najczęściej na dwa sposoby: udając się do punktu informacyjnego w Warszawie lub zamawiając za pośrednictwem Internetu.

Punkt Informacyjny w Warszawie

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
ul. Marszałkowska 82
00-517 WARSZAWA

Zamówienie przez Internet

Zamawiając zaświadczenie przez Internet nie trzeba jechać do miasta Warszawa, wypełniać papierowych formularzy, stać w kolejkach, wnosić opłat (kupować znaczki sądowe, uiszczać opłatę skarbową), przygotowywać pełnomocnictwa, posiadać ważnego dowodu osobistego.

Sposób zamawiania przez Internet

W celu zamówienia zaświadczenia o niekaralności dla osoby lub podmiotu zbiorowego (firma) przez Internet trzeba kliknąć w przycisk poniżej i zapoznać się ze szczegółami realizacji zamówień, a następnie wypełnić znajdujący się tam formularz zamówienia zaświadczenia. Zaświadczenie zostanie przesłane listem poleconym kurierem oraz e-mailem.
Zaświadczenie o niekaralności formularz