Zaświadczenie o niekaralności Gliwice

Zaświadczenie o niekaralności

W Gliwicach zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego czyli Udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym - uzyskuje się najczęściej na dwa sposoby: udając się do punktu informacyjnego w Gliwicach lub zamawiając za pośrednictwem Internetu.

Punkt Informacyjny w Gliwicach

Od 1 lipca 2014 r., można zamówić zaświadcznie bez wizyty w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach
zaświadczenie o niekaralności


Zamówienie przez Internet

Zamawiając zaświadczenie przez Internet nie trzeba jechać do miasta Gliwice, wypełniać papierowych formularzy, stać w kolejkach, samodzielnie kupować znaczki sądowe, uiszczać opłatę skarbową, przygotowywać pełnomocnictwa, posiadać ważnego dowodu osobistego.

Sposób zamawiania przez Internet

W celu zamówienia zaświadczenia o niekaralności dla osoby lub podmiotu zbiorowego (firma) przez Internet trzeba kliknąć w przycisk poniżej i zapoznać się ze szczegółami realizacji zamówień, a następnie wypełnić znajdujący się tam formularz zamówienia zaświadczenia. Zaświadczenie zostanie przesłane listem poleconym lub kurierem oraz e-mailem.

Szybkie zamówienie online przez Internet

Podsumowując aby otrzymać zaświadczenie o niekaralności przez Internet należy:
1. Uzupełnić formularz zamówienia.
2. Na e-mail automat wyśle gotowy do wydrukowania i podpisania wniosek oraz pełnomocnictwo (dokumenty zwrotne).
3. Wydrukowane i podpisane dokumenty zwrotne należy odesłać pocztą tradycyjną na adres serwisu.
4. Otrzymane dokumenty zwrotne złożone zostaną w Krajowym Rejestrze Karnym KRK.
5. Uzyskane zaświadczenie zostanie zeskanowane i wysłane na adres e-mail sprawdzanej osoby, zaś oryginał nadany zostanie pocztą listową (wszystkie kraje świata) lub kurierem (tylko Polska).