Hipoteki - wpisy, zmiany i wykreślenia.


Na tej stronie można zamówić usługę polegającą na złożeniu w Sądzie Wieczystoksięgowym w Warszawie, Pruszkowie, Wołominie, Piasecznie, Otwocku i Legionowie przygotowanego w oparciu o uzyskane dane i dokumenty, wniosku dotyczącego wpisu w księdze wieczystej hipoteki zwykłej, kaucyjnej, łącznej lub zmiany treści hipotek w zakresie terminu, waluty, banku, a także całkowitego wykreślenia wpisanej w księdze wieczystej hipoteki lub hipotek.

Hipoteka zamówienie

HIPOTEKA

Wniosek do hipoteki

Do kogo skierowana jest usługa ?

Usługa skierowana jest do osób fizycznych i firm, które za pośrednictwem Internetu lub telefonu chcą złożyć zamówienie, na złożenie wniosku o dokonanie wpisu dotyczącego hipoteki w księdze wieczystej bez wizyty w Sądzie Wieczystoksięgowym.

Nadto usługa skierowana jest dla osób zaciągających kredyt, dla których podstawą uruchomienia udzielonego kredytu jest przedstawienie w banku złożonego w Sądzie wniosku o wpis hipotek w księdze wieczystej.

Usługę kierujemy do osób, które sprzedały lub nabywają mieszkanie, dom, lokal użytkowy, działkę, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub inną nieruchomość lub prawo i potrzebują zabezpieczyć zaciągnięty na zakup kredyt poprzez ujawnienie w księdze wieczystej wymaganych przez bank zabezpieczeń w postaci hipotek lub do osób, które spłaciły kredyt i uzyskały zgodę banku na wykreślenie hipoteki.

Wykreślenie hipoteki

Wniosek o wykreślenie hipoteki

Płatności.

Za usługę pobierane jest wynagrodzenie w wysokości określonej przez cennik umieszczony na tej stronie. Na całkowity koszt złożenia stosownego wniosku do księgi wieczystej składa się opłata sądowa w formie znaczków sądowych za dokonanie wpisu oraz prowizja za usługę.

Klient, który złoży zamówienie może wybrać formę płatności w postaci przelewu kwoty do zapłaty na konto, zapłaty przy odbiorze wymaganych dokumentów od klienta przy odbiorze wymaganych dokumentów po umówieniu terminu.

Hipoteka zamówienie

Zamówienie wpis do hipoteki

Realizacja usługi - dokumenty.

Aby zlecić złożenie stosownego wniosku o wpis do księgi wieczystej należy wypełnić i wysłać formularz znajdujący się w zakładce zamówienia na tej stronie lub zadzwonić do siedziby firmy na podane na tej stronie telefony.

Po złożonym zamówieniu kontaktujemy się z zainteresowanym i ustalamy sposób odbioru stosownych danych (odbiór dokumentów od klienta), podpisów właścicieli nieruchomości na wnioskach i dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu. Pobranie powyższych danych odbywa się w miejscu wyznaczonym przez zainteresowanego w dogodnych godzinach lub klient może przesłać dokumenty i dane na adres korespondencyjny firmy lub adres e-mail .

Preferowaną i najszybszą formą dostarczenia dokumentów jest wysłanie ich na nasz adres e-mail po ich zeskanowaniu lub sfotografowaniu aparatem cyfrowym. Przy takim rozwiązaniu spotkanie sprowadza się do złożenia podpisów na wcześniej przygotowanych w oparciu o przesłane dokumenty - wnioskach i pobraniu opłat od klienta.

Wpisanie hipoteki do księgi wieczystej

Potwierdzenie dla klienta.

Po złożeniu wniosku w Sądzie Wieczystoksięgowym klient otrzymuje potwierdzenie złożenia dokumentów wraz z kserokopiami załączników; na potwierdzeniu wpisany będzie numer wniosku pod którym sprawa o dokonanie wpisu została zarejestrowana w Sądzie - w księdze wieczystej oraz wysokość popranej opłaty sądowej w znakach sądowych, a także data i godzina złożenia wniosku.

Numer wniosku pod którym sprawa została zarejestrowana w Sądzie automatycznie ujawniony zostanie w dziale IV księgi wieczystej do czasu jego rozpoznania. Złożony wniosek rozpatrzony zostanie po jego zbadaniu przez Sąd, przy czym do czasu jego rozpoznania księga wieczysta jest monitorowana i niezwłocznie po dokonaniu przez Sąd wpisu zawiadamiamy o tym fakcie klienta.

Zmiana wpisu do hipoteki

Warszawa wpis hipotek

Obszar działania.

Odnośnie składnia wniosków o wpis lub wykreślenie hipotek obszar działania firmy obejmuje Warszawskie dzielnice to jest:
Ochota, Żoliborz, Bemowo, Bielany, Izabelin, Mokotów, Wilanów. Praga-Północ, Białołęka, Targówek, Śródmieście, Wola, Łomianki, Ursynów, Ursus, Włochy, Praga-Południe, Wawer, Rembertów i Wesoła, a także miejscowości Pruszków, Wołomin, Piaseczno, Otwock, Łomianki i Legionowo.

Hipoteki Wymagane dokumenty do wniosku

Czego potrzebujemy by złożyć wniosek w sądzie ?

Przy zamówieniu usługi konieczne jest podanie numeru księgi wieczystej, w której ma zostać dokonany wpis, danych osobowych wszystkich właścicieli nieruchomości oraz ich podpisów na wnioskach, danych uczestników postępowania oraz przekazania dokumentów bankowych. W przypadku gdy wnioskodawcą jest firma wymagane są: podpisy i pieczątki osób wg KRS upoważnionych do składania podpisu i pieczątka firmowa.

Co gwarantujemy ?

Gwarantujemy, że nasi pracownicy posiadają stosowną wiedzę i długoletnie doświadczenie odnośnie wpisów w księgach wieczystych oraz zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań aby składane wnioski kierowane były do właściwych ksiąg wieczystych, gdyż weryfikujemy przed złożeniem wniosku czy podany numer księgi wieczystej rzeczywiście jest odpowiedni dla danej działki czy lokalu. Należy w tym miejscu podkreślić, iż w obecnym stanie prawnym, każda przeszkoda do dokonania wpisu uzasadnia oddalenie wniosku bez wzywania do jej usunięcia, jak to miało miejsce poprzednio podczas obowiązywania uchylonego, art. 48 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, kiedy to Sąd mógł wyznaczyć wnioskodawcy odpowiedni termin do usunięcia przeszkody, z ważnych powodów termin przedłużyć i dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu odmówić dokonania wpisu. W powyższym przypadku nie zwracana jest także wniesiona opłata sądowa.


Hipoteka zamówienia