ODPIS Z REJESTRU ZASTAWÓW

Odpisy z Rejestru Zastawów.

Odpisy z Rejestru Zastawów można uzyskać samodzielnie idąc do Urzędu lub zamówić za pośrednictwem tego serwisu przez Internet z dowolnego miejsca w Polsce, bez kolejek i wypełniania formularzy na kolanie. Odpisy mają zazwyczaj 3-4 strony A4. Uzyskany odpis aktualny lub pełny ma moc dokumentu wydawanego przez Sąd. Na każdym odpisie z rejestru zastawów umieszcza się informację, że toczy się postępowanie o zmianę wpisu lub o wykreślenie zastawu pod podaną sygnaturą sprawy lub informacje o braku w rejestrze zastawów danego numeru pozycji rejestru, lub informacje o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

Jak zamówić ?

W celu zamówienia dokumentu przez Internet trzeba wypełnić poniższy formularz zamówienia wybierając rodzaj odpisu i podając numer pozycji.

Rejestr Zastawów udostępnia odpisy:
 1. aktualny
 2. pełny
Co należy zrobić ?

Po wypełnieniu formularza system wyliczy wielkość opłat oraz poda dane do przelewu. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na e-mail lub na nr faxu podany w zakładce kontakt. Gdy otrzymamy potwierdzenie przelewu przystąpimy do pobrania dokumentu w Rejestrze Zastawów. Po uzyskaniu danych z Rejestru Zastawów i zgodnie z opcją wyboru odpis lub informacja - zostanie przesłany na podany w zamówieniu adres dostawy listem poleconym lub kurierem oraz na e-mail.

Realizacja zamówienia i ponoszone koszty:

Za uzyskanie odpisu z Rejestru Zastawów, pobierana jest opłata sądowa. Za przygotowanie wniosku oraz złożenie go w rejestrze i odbiór gotowego odpisu pobierana jest prowizja w wysokości od 30 zł plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Rejestrze Zastawów.

Cena:

Zaświadczenie, odpis lub informacja za jeden sprawdzany nr kosztuje 88 zł

Przy wypełnianiu poniższego formularza szczególną uwagę należy zwrócić i prawidłowo podać numer pozycji rejestru. W przypadku braku numeru pozycji rejestru zastawu należy go uzyskać poprzez zamówienie zaświadczenia DW-1.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA ODPISU Z REJESTRU ZASTAWÓW

Wniosek DW-4 - odpis z Rejestru Zastawów:


 • Należy wybrać rodzaj odpisu:
 • aktualny - zawierający aktualną treść wpisów w rejestrze zastawów pod daną pozycją rejestru
 • pełny - zawierający treść wszystkich wpisów w rejestrze zastawów dokonanych pod daną pozycją rejestru
Wybór sposobu zapłaty i dostawy:
Dane zamawiającego:
Faktura:
 • na fakturę (tylko dla polskich firm)
 • paragon
 • według sposobu płatności
Cena:
  Koszt jednego sprawdzanego numeru wyniesie: 0 zł.
Adres do dostawy kurierem lub przesyłki listowej:
 • taki jak zamawiającego
 • taki jak do faktury
 • inny adres
Uwagi do zamówienia:

Osoba kontaktowa: