Odpisy z Rejestru Zastawów.

Odpisy z Rejestru Zastawów można uzyskać samodzielnie idąc do Urzędu lub zamówić za pośrednictwem tego serwisu przez Internet z dowolnego miejsca w Polsce, bez kolejek i wypełniania formularzy na kolanie. Odpisy mają zazwyczaj 3-4 strony A4. Uzyskany odpis aktualny lub pełny ma moc dokumentu wydawanego przez Sąd. Na każdym odpisie z rejestru zastawów umieszcza się informację, że toczy się postępowanie o zmianę wpisu lub o wykreślenie zastawu pod podaną sygnaturą sprawy lub informacje o braku w rejestrze zastawów danego numeru pozycji rejestru, lub informacje o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

Jak zamówić ?

W celu zamówienia dokumentu przez Internet trzeba wypełnić poniższy formularz zamówienia wybierając rodzaj odpisu i podając numer pozycji.

Rejestr Zastawów udostępnia odpisy:
  1. aktualny
  2. pełny
Co należy zrobić ?

Po wypełnieniu formularza system wyliczy wielkość opłat oraz poda dane do przelewu. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na e-mail lub na nr faxu podany w zakładce kontakt. Gdy otrzymamy potwierdzenie przelewu przystąpimy do pobrania dokumentu w Rejestrze Zastawów. Po uzyskaniu danych z Rejestru Zastawów i zgodnie z opcją wyboru odpis lub informacja - zostanie przesłany na podany w zamówieniu adres dostawy listem poleconym lub kurierem oraz na e-mail.

Realizacja zamówienia i ponoszone koszty:

Za uzyskanie odpisu z Rejestru Zastawów, pobierana jest opłata sądowa. Za przygotowanie wniosku oraz złożenie go w rejestrze i odbiór gotowego odpisu pobierana jest prowizja w wysokości od 30 zł plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Rejestrze Zastawów.

Cena:

Zaświadczenie, odpis lub informacja w najtańszej opcji kosztuje 55 zł (pięćdziesiąt pięć złotych) netto.

Przy wypełnianiu poniższego formularza szczególną uwagę należy zwrócić i prawidłowo podać numer pozycji rejestru. W przypadku braku numeru pozycji rejestru zastawu należy go uzyskać poprzez zamówienie zaświadczenia DW-1.Wniosek DW-4 - odpis z Rejestru Zastawów:


  • Należy wybrać rodzaj odpisu:
  • aktualny - zawierający aktualną treść wpisów w rejestrze zastawów pod daną pozycją rejestru
  • pełny - zawierający treść wszystkich wpisów w rejestrze zastawów dokonanych pod daną pozycją rejestru
Wybór sposobu zapłaty i dostawy:
Dane zamawiającego:
Faktura:
  • na fakturę
  • bez faktury
Adres do dostawy kurierem lub przesyłki listowej:
  • taki jak zamawiającego
  • taki jak do faktury
  • inny adres
Uwagi do zamówienia:

Osoba kontaktowa: