Informacje o działalności serwisu www.e-odpisy.pl
    Serwis www.e-odpisy.pl powstał na przełomie 2006 roku w celu prowadzenia działalności usługowej polegającej na wyręczaniu poprzez zastępowanie osób fizycznych, firm i inny instytucji w procesie pozyskiwania odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Karnego i Rejestru Zastawów. Obszar działania serwisu obejmuje teren całej Polski, przy czym, istnieje możliwość wysłania zamówionego dokumentu zagranicę.

    Działalność serwisu świadczona przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii w połączeniu z tradycyjnymi drogami dystrybucji zapewnia klientom maksimum komfortu oraz w znacznym stopniu przyczynia się do usprawnienia obrotu handlowego na rynku. Podstawa prawna działalności serwisu to art. 36(2) ust. 5 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 42, poz. 363).