Zaświadczenia i odpisy z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Zaświadczenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych można uzyskać samodzielnie idąc do Urzędu lub zamówić za pośrednictwem firmy Grupa ZAZI przez Internet z dowolnego miejsca w Polsce, bez kolejek i wypełniania formularzy na kolanie. Zaświadczenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych i odpis mają format kartki A4. Uzyskane odpisy i zaświadczenia mają moc dokumentów wydawanych przez Sąd.

Jak zamówić ?
W celu zamówienia dokumentu przez Internet trzeba wypełnić poniższy formularz zamówienia wybierając czy ma to być zaświadczenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych czy odpis.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych udostępnia trzy rodzaje dokumentów:
 1. KRS-CDN - Zaświadczenie, że podmiot NIE jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
 2. KRS-CDT - Zaświadczenie, że podmiot JEST wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
 3. KRS-CDO - Odpis z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.


Co należy zrobić ?
Po wypełnieniu formularza system wyliczy wielkość opłat oraz poda dane do przelewu. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na e-mail odpisy@e-odpisy.pl lub na nr faxu. Gdy otrzymamy potwierdzenie przelewu przystąpimy do złożenia dokumentu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po uzyskaniu danych z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych i zgodnie z opcją wyboru zaświadczenie lub odpis - zostanie przesłany na podany w zamówieniu adres dostawy listem poleconym lub kurierem.

Realizacja zamówienia i ponoszone koszty:
Za uzyskanie zaświadczenia z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, pobierana jest opłata w wysokości od 15 zł do 60 zł w zależności od wybranego rodzaju dokumentu. Za przygotowanie wniosku oraz złożenie go w rejestrze i odbiór gotowego zaświadczenia, odpisu lub informacji z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych pobierana jest prowizja w wysokości od 30 zł plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Cena ZAŚWIADCZENIA:
Zaświadczenie w najtańszej opcji zamawiane na tej stronie kosztuje 69 PLN (sześćdziesiąt dziewięć złotych) przy wysyłce listem poleconym.

Cena ODPISU:
Odpis aktualny w najtańszej opcji zamawiany na tej stronie kosztuje 82 PLN (osiemdziesiąt dwa złote) przy wysyłce listem poleconym.

Przy wypełnianiu poniższego formularza szczególną uwagę należy zwrócić i sprawdzić nr PESEL, REGON, imiona i nazwisko.Wybór dokumentu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych:
 • Należy wybrać jeden rodzaj dokumentu:

 • KRS-CDN Zaświadczenie, że podmiot NIE JEST wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych - najczęściej wybierane i wymagane przez urzędy.

 • KRS-CDT Zaświadczenie, że podmiot JEST wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

 • KRS-CDO odpis z rejestru Dłużników Niewypłacalnych
Wybór sposobu zapłaty i dostawy:


 • Do każdego opłaconego zamówienia SKAN dokumentu zostanie wysłany na e-mail.
Dane zamawiającego:
Faktura:
 • na fakturę
 • paragon
Adres do dostawy kurierem lub przesyłki listowej:
 • taki jak zamawiającego
 • taki jak do faktury
 • inny adres
Uwagi do zamówienia:

Osoba kontaktowa:


Wyślij zamówienie