Zaświadczenie z Rejestru Zastawów, odpisy i informacje.
Zaświadczenie z Rejestru Zastawów można uzyskać samodzielnie idąc do Urzędu lub zamówić za pośrednictwem firmy Grupa ZAZI przez Internet z dowolnego miejsca w Polsce, bez kolejek i wypełniania formularzy na kolanie. Zaświadczenia z Rejestru Zastawów, odpisy oraz informacje mają format kartki A4. Uzyskane odpisy i zaświadczenia mają moc dokumentów wydawanych przez Sąd.

Jak zamówić ?
W celu zamówienia dokumentu przez Internet trzeba wypełnić poniższy formularz zamówienia wybierając czy ma to być zaświadczenie z Rejestru Zastawów czy odpis czy informacja.

Rejestr Zastawów udostępnia cztery rodzaje dokumentów:
  1. DW-1 zaświadczenie o wpisie firmy lub osoby jako zastawcy w rejestrze zastawów, (sprawdzenie firmy lub osoby)
  2. DW-2 zaświadczenie o wpisie firmy lub osoby jako zastawcy określonej rzeczy np. samochodu w rejestrze zastawów,
  3. DW-3 podanie numeru pozycji rejestru zastawów (informacja),
  4. DW-4 odpis z rejestru zastawów.


Co należy zrobić ?
Po wypełnieniu formularza system wyliczy wielkość opłat oraz poda dane do przelewu. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na e-mail lub na nr faxu podany w zakładce kontakt. Gdy otrzymamy potwierdzenie przelewu przystąpimy do złożenia dokumentu w Rejestrze Zastawów. Po uzyskaniu danych z Rejestru Zastawów i zgodnie z opcją wyboru zaświadczenie, odpis lub informacja - zostanie przesłany na podany w zamówieniu adres dostawy listem poleconym lub kurierem.

Realizacja zamówienia i ponoszone koszty:
Za uzyskanie zaświadczenia z Rejestru Zastawów, pobierana jest opłata w zależności od wybranego rodzaju dokumentu. Za przygotowanie wniosku oraz złożenie go w rejestrze i odbiór gotowego zaświadczenia, odpisu lub informacji z Rejestru Zastawów pobierana jest prowizja w wysokości od 30 zł plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Rejestrze Zastawów.

Cena:
Zaświadczenie, odpis lub informacja w najtańszej opcji zamawiane za naszym pośrednictwem kosztuje 55 zł (pięćdziesiąt pięć złotych) netto.

Przy wypełnianiu poniższego formularza szczególną uwagę należy zwrócić i sprawdzić nr PESEL, REGON, VIN, imiona i nazwisko.Wybór dokumentu z Rejestru Zastawów:
    Należy wybrać jeden rodzaj dokumentu: