Zaświadczenie o niekaralności Wielka Brytania

Świadectwo zaświadczenie o niekaralności anglia wzór formularza do wypełnieia.

  Zaświadczenie o niekaralności Wielka Brytania - szczegóły zamówienia informacji z Polskiego Krajowego Rejestru Karnego

  Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - Rejestr Karny można uzyskać samodzielnie idąc do Urzędu lub zamówić za pośrednictwem firmy Grupa ZAZI przez Internet z dowolnego miejsca na świecie, bez kolejek i wypełniania formularzy na kolanie. Zaświadczenie o niekaralności w urzędowym języku nosi nazwę „ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE” i ma format kartki A4. Na tej stornie można zamówić zaświadczenie między innymi do pracy w szkole banku urzędzie do pracy za granicą np: Anglii,

  Jak zamówić dokument?

  W celu zamówienia przez Internet trzeba uzupełnić poniższy „formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności”. Po uzupełnieniu formularza i pod warunkiem, że wszystkie pola w formularzu zostaną prawidłowo wypełnione na adres e-mail przesłany zostanie wniosek i pełnomocnictwo do wydrukowania i podpisania. Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym toteż aby uzyskać jakiekolwiek informacje trzeba okazać pełnomocnictwo od zainteresownej osoby.

  Co należy zrobić ?

  Po wydrukowaniu i podpisaniu wniosek i pełnomocnictwo należy przesłać pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny Grupa ZAZI.

  Realizacja zamówienia i ponoszone koszty:

  Za uzyskanie zaświadczenia o niekaralności Krajowy Rejestr Karny pobiera opłatę - znaki opłaty sądowej 30 zł (osoby fizyczne, działalność gospodarcza firmy) zaś gmina opłatę skarbową od pełnomocnictwa 17 zł. Za przygotowanie wniosku i pełnomocnictwa oraz złożenie go i odbiór gotowego zaświadczenia o niekaralności pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w cenniku plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Krajowym Rejestrze Karnym. Uzyskanie pieczęci (klauzuli) Apostill z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie możliwe jest za dodatkową opłatą. Uzyskanie tłumaczenie na język angielski lub niemiecki możliwe jest za dodatkową opłatą.

  Cena:

  Na całkowitą cenę za zaświadczenie o niekaralności składa się: opłata sądowa, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, koszt dojazdu do Krajowego Rejestru Karnego (usługa) oraz podatek vat.

  Podczas wypełniania poniższego formularza należy zwrócić i "pięć" razy sprawdzić nr PESEL, datę urodzenia imiona i nazwisko. Zaświadczenia wydawane przez Rejestr Karny są w języku polskim. Zaświadczenie nie jest wydawane w języku innym niż język polski. Nie zalecamy podawania adresu do wysłania zaświadczenia innego niż taki, pod którym zamawiający będzie mógł zaświadczenie odebrać osobiście.

  Zaświadczenie o niekaralności korespondencyjnie do Wielkiej Brytanii

  Aby otrzymać zaświadczenie o niekaralności do Wielkiej Brytanii należy:
 • 1. Uzupełnić poniższy formularz zamówienia.
 • 2. Na e-mail zostanie wysłany gotowy do wydrukowania i podpisania wniosek oraz pełnomocnictwo (dokumenty zwrotne).
 • 3. Wydrukowane i podpisane dokumenty zwrotne należy odesłać pocztą na adres serwisu.
 • 4. Gdy otrzymamy dokumenty zwrotne niezwłocznie złożymy je w Krajowym Rejestrze Karnym.
 • 5. Uzyskane zaświadczenie zostanie zeskanowane i wysłane na adres e-mail zainteresowanego, zaś oryginał nadany zostanie pocztą listową do Wielkiej Brytanii.Formularz do wypełnienia:

Zaświadczenie o niekaralności dla osoby:
  Osoby fizycznej (np. Jan Kowalski oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą)

 • 11 cyferek należy spisać z dowodu
 • nazwisko po ojcu lub mężu
 • obecnie noszone nazwisko
 • np. Jan Eryk
 • np. 27 maja 1974
 • np. Gdynia
 • np. Roman
 • np. Ewa
 • np. Nowak
 • np. polskie
 • np. 05-784 Ełk, ul. Miła 41/9


 • Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie:
  Kartoteka Karna
  Kartoteka Nieletnich
  Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym (do wizy/obywatelstwa)

 • Apostille / Legalizacja w MSZ Zaświadczenie o niekaralności z apostille. (legalizacja wyłącznie w MSZ nie obejmuje legalizacji w ambasadzie).

  Tłumaczenie uwierzytelnione przysięgłe zaświadczenia na język angielski. Zaświadczenie o niekaralności po angielsku.
  Tłumaczenie uwierzytelnione przysięgłe zaświadczenia na język niemiecki. Zaświadczenie o niekaralności po niemiecku.
Wybór sposobu zapłaty i dostawy:

Dane zamawiającego:
Potwierdzenie sprzedaży:
 • na fakturę
 • paragon
 • PROMOCJA taniej o VAT
Cena:
  Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.
Adres do dostawy kurierem lub przesyłki listowej:
 • taki jak zamawiającego
 • taki jak do faktury
 • inny adres
Uwagi do zamówienia:

Osoba kontaktowa: