ODPIS KRS

KRS

KRS czyli Krajowy Rejestr Sądowy to rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. KRS stanowi ogólnopolską bazę danych o podmiotach uczestniczących w rynku. Zainteresowany może sprawdzić dane swego kontrahenta, otrzymać odpis, wyciąg lub zaświadczenie. KRS składa się z rejestru przedsiębiorców (wpisuje się w szczególności spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorców tzw. zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, inne osoby jeżeli wykonują działalność gospodarczą i nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń i fundacji, oddziały przedsiębiorstw zagranicznych działających na terytorium Polski), rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych.

odpis krs
Informacja:

Numer KRS składa się z 10 cyfr np: KRS 0000016438

Odpis aktualny - zawiera informacje bieżące, najnowsze. Taki odpis dostarcza się do banku, sądu, prawnika, notariusza, przetargu, doradcy lub umowy.

Opis pełny - zawiera wszystko to, co odpis aktualny, a nadto informacje wykreślone np: poprzednia nazwa podmiotu, poprzedni prezes lub członek zarządu.

ODPIS KRS Z CAŁEGO KRAJUFORMULARZ ZAMÓWIENIA NA ODPIS KRS

Numery zamiawianych KRS:
  Rodzaj odpisu: aktualny pełny
  Rodzaj odpisu: aktualny pełny
  Rodzaj odpisu: aktualny pełny
Wybór sposobu zapłaty i dostawy:
Apostille na KRSie
 • KRS z apostille Ministersta Spraw Zagranicznych.
 • KRS bez apostille.
Dane zamawiającego:
Faktura:
 • na Fakturę
 • Paragon
Cena:
  Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.
Adres do dostawy :
 • taki jak zamawiającego
 • taki jak do faktury
 • inny adres
Uwagi do zamówienia:
Osoba kontaktowa: