Krajowy Rejestr Karny

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach: prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii; będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych; wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.); prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu; poszukiwanych listem gończym; tymczasowo aresztowanych; nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Dane w Krajowym Rejestrze Karnym

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.).

Punkty Informacyjne Krajowego Rejestu Karnego

 • Zaświadczenie o niekaralności Biała Podlaska
 • Zaświadczenie o niekaralności Białystok
 • Zaświadczenie o niekaralności Bielsko Biała
 • Zaświadczenie o niekaralności Bydgoszcz
 • Zaświadczenie o niekaralności Chełm
 • Zaświadczenie o niekaralności Częstochowa
 • Zaświadczenie o niekaralności Częstochowa
 • Zaświadczenie o niekaralności Elbląg
 • Zaświadczenie o niekaralności Gdańsk
 • Zaświadczenie o niekaralności Gdynia
 • Zaświadczenie o niekaralności Gliwice
 • Zaświadczenie o niekaralności Gorzów Wlkp.
 • Zaświadczenie o niekaralności Jelenia Góra
 • Zaświadczenie o niekaralności Kalisz
 • Zaświadczenie o niekaralności Katowice
 • Zaświadczenie o niekaralności Kielce
 • Zaświadczenie o niekaralności Konin
 • Zaświadczenie o niekaralności Koszalin
 • Zaświadczenie o niekaralności Kraków
 • Zaświadczenie o niekaralności Krosno
 • Zaświadczenie o niekaralności Legnica
 • Zaświadczenie o niekaralności Leszno
 • Zaświadczenie o niekaralności Lublin
 • Zaświadczenie o niekaralności Łódź
 • Zaświadczenie o niekaralności Łomża
 • Zaświadczenie o niekaralności Nowy Sącz
 • Zaświadczenie o niekaralności Nowy Targ
 • Zaświadczenie o niekaralności Olsztyn
 • Zaświadczenie o niekaralności Opole
 • Zaświadczenie o niekaralności Ostrołęka
 • Zaświadczenie o niekaralności Ostrowiec Świętokrzyski
 • Zaświadczenie o niekaralności Piła
 • Zaświadczenie o niekaralności Piotrków Trybunalski
 • Zaświadczenie o niekaralności Płock
 • Zaświadczenie o niekaralności Poznań
 • Zaświadczenie o niekaralności Przemyśl
 • Zaświadczenie o niekaralności Radom
 • Zaświadczenie o niekaralności Rzeszów
 • Zaświadczenie o niekaralności Siedlce
 • Zaświadczenie o niekaralności Sieradz
 • Zaświadczenie o niekaralności Słupsk
 • Zaświadczenie o niekaralności Suwałki
 • Zaświadczenie o niekaralności Szczecin
 • Zaświadczenie o niekaralności Świdnica
 • Zaświadczenie o niekaralności Tarnobrzeg
 • Zaświadczenie o niekaralności Tarnów
 • Zaświadczenie o niekaralności Tomaszów Lubelski
 • Zaświadczenie o niekaralności Toruń
 • Zaświadczenie o niekaralności Warszawa
 • Zaświadczenie o niekaralności Warszawa
 • Zaświadczenie o niekaralności Warszawa
 • Zaświadczenie o niekaralności Warszawa
 • Zaświadczenie o niekaralności Włocławek
 • Zaświadczenie o niekaralności Wrocław
 • Zaświadczenie o niekaralności Zamość
 • Zaświadczenie o niekaralności Zgorzelec
 • Zaświadczenie o niekaralności Zielona Góra