Krajowy Rejestr Karny

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach: prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii; będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych; wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.); prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu; poszukiwanych listem gończym; tymczasowo aresztowanych; nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Dane w Krajowym Rejestrze Karnym

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.).

Punkty Informacyjne Krajowego Rejestu Karnego

 • Zaświadczenie o niekaralności Biała Podlaska


 • Zaświadczenie o niekaralności Białystok


 • Zaświadczenie o niekaralności Bielsko Biała


 • Zaświadczenie o niekaralności Bydgoszcz


 • Zaświadczenie o niekaralności Chełm


 • Zaświadczenie o niekaralności Częstochowa


 • Zaświadczenie o niekaralności Częstochowa


 • Zaświadczenie o niekaralności Elbląg


 • Zaświadczenie o niekaralności Gdańsk


 • Zaświadczenie o niekaralności Gdynia


 • Zaświadczenie o niekaralności Gliwice


 • Zaświadczenie o niekaralności Gorzów Wlkp.


 • Zaświadczenie o niekaralności Jelenia Góra


 • Zaświadczenie o niekaralności Kalisz


 • Zaświadczenie o niekaralności Katowice


 • Zaświadczenie o niekaralności Kielce


 • Zaświadczenie o niekaralności Konin


 • Zaświadczenie o niekaralności Koszalin


 • Zaświadczenie o niekaralności Kraków


 • Zaświadczenie o niekaralności Krosno


 • Zaświadczenie o niekaralności Legnica


 • Zaświadczenie o niekaralności Leszno


 • Zaświadczenie o niekaralności Lublin


 • Zaświadczenie o niekaralności Łódź


 • Zaświadczenie o niekaralności Łomża


 • Zaświadczenie o niekaralności Nowy Sącz


 • Zaświadczenie o niekaralności Nowy Targ


 • Zaświadczenie o niekaralności Olsztyn


 • Zaświadczenie o niekaralności Opole


 • Zaświadczenie o niekaralności Ostrołęka


 • Zaświadczenie o niekaralności Ostrowiec Świętokrzyski


 • Zaświadczenie o niekaralności Piła


 • Zaświadczenie o niekaralności Piotrków Trybunalski


 • Zaświadczenie o niekaralności Płock


 • Zaświadczenie o niekaralności Poznań


 • Zaświadczenie o niekaralności Przemyśl


 • Zaświadczenie o niekaralności Radom


 • Zaświadczenie o niekaralności Rzeszów


 • Zaświadczenie o niekaralności Siedlce


 • Zaświadczenie o niekaralności Sieradz


 • Zaświadczenie o niekaralności Słupsk


 • Zaświadczenie o niekaralności Suwałki


 • Zaświadczenie o niekaralności Szczecin


 • Zaświadczenie o niekaralności Świdnica


 • Zaświadczenie o niekaralności Tarnobrzeg


 • Zaświadczenie o niekaralności Tarnów


 • Zaświadczenie o niekaralności Tomaszów Lubelski


 • Zaświadczenie o niekaralności Toruń


 • Zaświadczenie o niekaralności Warszawa


 • Zaświadczenie o niekaralności Warszawa


 • Zaświadczenie o niekaralności Warszawa


 • Zaświadczenie o niekaralności Warszawa


 • Zaświadczenie o niekaralności Włocławek


 • Zaświadczenie o niekaralności Wrocław


 • Zaświadczenie o niekaralności Zamość


 • Zaświadczenie o niekaralności Zgorzelec


 • Zaświadczenie o niekaralności Zielona Góra