CENNIK DOKUMENTÓW Z POLSKICH REJESTRÓW SĄDOWYCH

Cennik na usługi, zaświadczenia i odpisy

Opłata sądowa netto Koszt usługi netto
ODPISY KRS ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz
Odpis aktualny 30 zł 30 zł
Odpis pełny (zawiera wpisy wykreślone) 60 zł 30 zł
KRAJOWY REJESTR KARNY ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz
Zaświadczenie o niekaralności osoby fizyczne 57 zł 40 zł
Zaświadczenie o niekaralności firmy 57 zł 40 zł
Apostille na zaświadczeniu o niekaralności 60 zł 80 zł
Legalizacja na zaświadczeniu o niekaralności w MSZ (nie obejmuje ambasady) 60 zł 80 zł
Apostille na akcie urodzenia 60 zł 80 zł
Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o niekaraloności na język angielski więcej od strony od strony
Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o niekaraloności na język niemiecki więcej od strony od strony
REJESTR ZASTAWÓW ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz
Zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów DW-1 20 zł 30 zł
Zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów DW-2 20 zł 30 zł
Numer pozycji rejestru zastawów DW-3 20 zł 30 zł
Odpis z rejestru zastawów DW-4 20 zł 30 zł
Poświadczenie notarialne zaświadczenia
odpisu, informacji 1 szt.
6 zł 7 zł
REJESTR DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz
Zaświadczenie, że podmiot NIE JEST wpisany
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS-CDN
20 zł 30 zł
Zaświadczenie, że podmiot JEST wpisany
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS-CDT
20 zł 30 zł
Odpis aktualny z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS-CDO 30 zł 30 zł
Odpis pełny z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS-CDO 60 zł 30 zł
AKTA REJESTROWE ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz
Kopia akt rejestrowych tylko Warszawa (zdjęcia) - od 100 zł
Kopia akt rejestrowych tylko Warszawa (ksero) 1 zł za stronę A4 od 100 zł
Kopia akt rejestrowych tylko Warszawa
(poświadczone przez Sąd)
6 zł za stronę A4 od 100 zł
KSIĘGI WIECZYSTE ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz
Odpis zwykły 30 zł 30 zł
Odpis zupełny 60 zł 30 zł
Sprawdzenie zapisów w księdze wieczystej
np. kto jest właścicielem, nr działki
- 10 zł
Ustalenie numeru księgi wieczystej po migracji
np. z Kw 4587 na Kw WA4M/00004787/7
- 10 zł
Złożenie wniosku o zmianę nazwiska w księdze wieczystej
60 zł 150 zł
Złożenie wniosku o aktualizację w księdze wieczystej
60 zł 150 zł
Złożenie wniosku o założenie księgi w wyniku zasiedzenia
260 zł 150 zł
Złożenie wniosku o założenie księgi w wyniku wyroku Sądu
260 zł 150 zł
Złożenie wniosku o zmianę użytkowania wieczystego na własność
200 zł 150 zł
HIPOTEKI więcej o Hipotekach...
Wpis jednej hipoteki do księgi wieczystej 200 zł 150 zł
Wpis dwóch hipotek do księgi wieczystej 400 zł 150 zł
Wykreślenie jednej hipoteki z księgi wieczystej 100 zł 150 zł
Wykreślenie dwóch hipotek z księgi wieczystej 200 zł 150 zł
Zmiana wpisanej hipoteki w księdze wieczystej 150 zł 150 zł
Sprostowanie wpisu dotyczącego hipoteki 60 zł 150 zł
SPADKI więcej o Spadkach...
Wpis spadkobierców do księgi wieczystej 150 zł 150 zł
Lokale SPÓŁDZIELCZE więcej o Założeniu Księgi...
Złożenie wniosku o założenie księgi i wpis uprawnienia 260 zł 150 zł

Cennik przesyłek listowych i kurierskich (netto)


Wysyłka listem poleconym priorytetowym Polska od 13 zł
Wysyłka listem poleconym priorytetowym zagranica od 35 zł
Wysyłka kurierem Polska od 25 zł


Potwierdzeniem sprzedaży jest faktura VAT lub paragon.
Na całkowity koszt do zapłaty składają się: opłata sądowa + opłata za usługę + koszt przesyłki + podatek VAT.
Ceny netto nie zawierają podatku VAT.