KRS, KW, RZ, KRK, RDN - OPŁATY

Cennik na usługi, zaświadczenia i odpisy

Opłata sądowa netto Koszt usługi netto
ODPISY KRS ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz
Odpis aktualny 30 zł 30 zł
Odpis pełny (zawiera wpisy wykreślone) 60 zł 30 zł
KRAJOWY REJESTR KARNY ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz
Zaświadczenie o niekaralności osoby fizyczne 57 zł 40 zł
Zaświadczenie o niekaralności firmy 57 zł 40 zł
Apostille na zaświadczeniu o niekaralności 60 zł 80 zł
Legalizacja na zaświadczeniu o niekaralności w MSZ (nie obejmuje ambasady) 60 zł 80 zł
Apostille na akcie urodzenia 60 zł 80 zł
Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o niekaraloności na język angielski więcej od strony od strony
Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o niekaraloności na język niemiecki więcej od strony od strony
REJESTR ZASTAWÓW ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz
Zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów DW-1 20 zł 30 zł
Zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów DW-2 20 zł 30 zł
Numer pozycji rejestru zastawów DW-3 20 zł 30 zł
Odpis z rejestru zastawów DW-4 20 zł 30 zł
Poświadczenie notarialne zaświadczenia
odpisu, informacji 1 szt.
6 zł 7 zł
REJESTR DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz
Zaświadczenie, że podmiot NIE JEST wpisany
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS-CDN
20 zł 30 zł
Zaświadczenie, że podmiot JEST wpisany
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS-CDT
20 zł 30 zł
Odpis aktualny z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS-CDO 30 zł 30 zł
Odpis pełny z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS-CDO 60 zł 30 zł
AKTA REJESTROWE ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz
Kopia akt rejestrowych tylko Warszawa (zdjęcia) - od 100 zł
Kopia akt rejestrowych tylko Warszawa (ksero) 1 zł za stronę A4 od 100 zł
Kopia akt rejestrowych tylko Warszawa
(poświadczone przez Sąd)
6 zł za stronę A4 od 100 zł
KSIĘGI WIECZYSTE ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz
Odpis zwykły 30 zł 30 zł
Odpis zupełny 60 zł 30 zł
Sprawdzenie zapisów w księdze wieczystej
np. kto jest właścicielem, nr działki
- 10 zł
Ustalenie numeru księgi wieczystej po migracji
np. z Kw 4587 na Kw WA4M/00004787/7
- 10 zł
Złożenie wniosku o zmianę nazwiska w księdze wieczystej
60 zł 150 zł
Złożenie wniosku o aktualizację w księdze wieczystej
60 zł 150 zł
Złożenie wniosku o założenie księgi w wyniku zasiedzenia
260 zł 150 zł
Złożenie wniosku o założenie księgi w wyniku wyroku Sądu
260 zł 150 zł
Złożenie wniosku o zmianę użytkowania wieczystego na własność
200 zł 150 zł
HIPOTEKI więcej o Hipotekach...
Wpis jednej hipoteki do księgi wieczystej 200 zł 150 zł
Wpis dwóch hipotek do księgi wieczystej 400 zł 150 zł
Wykreślenie jednej hipoteki z księgi wieczystej 100 zł 150 zł
Wykreślenie dwóch hipotek z księgi wieczystej 200 zł 150 zł
Zmiana wpisanej hipoteki w księdze wieczystej 150 zł 150 zł
Sprostowanie wpisu dotyczącego hipoteki 60 zł 150 zł
SPADKI więcej o Spadkach...
Wpis spadkobierców do księgi wieczystej 150 zł 150 zł
Lokale SPÓŁDZIELCZE więcej o Założeniu Księgi...
Złożenie wniosku o założenie księgi i wpis uprawnienia 260 zł 150 zł

Cennik przesyłek listowych i kurierskich (netto)


Przy przelewie na konto Przy płatności przy odbiorze
Wysyłka listem poleconym priorytetowym 5 zł 19 zł
Wysyłka kurierem tylko Warszawa w godz. 8-16 20,00 zł 30,00 zł
Wysyłka kurierem tylko Warszawa w godz. 20-23 50,00 zł 50,00 zł
Wysyłka kurierem cała Polska 30,00 zł 33,00 zł


Potwierdzeniem sprzedaży jest faktura VAT lub paragon.
Na całkowity koszt do zapłaty składają się: opłata sądowa + opłata za usługę + koszt przesyłki + podatek VAT.
Ceny netto nie zawierają podatku VAT.