CENNIK DOKUMENTÓW Z POLSKICH REJESTRÓW SĄDOWYCH

Cennik na usługi, zaświadczenia i odpisy

Opłata sądowa netto Koszt usługi netto
ODPISY KRS wypełnij Formularz
Odpis aktualny 30 zł 30 zł
Odpis pełny (zawiera wpisy wykreślone) 60 zł 30 zł
KRAJOWY REJESTR KARNY ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz
Zaświadczenie o niekaralności osoby fizyczne 57 zł 90 zł
Zaświadczenie o niekaralności firmy 57 zł 90 zł
Apostille na zaświadczeniu o niekaralności 60 zł 80 zł
Legalizacja na zaświadczeniu o niekaralności w MSZ (nie obejmuje ambasady) 60 zł 80 zł
Apostille na akcie urodzenia 60 zł 80 zł
Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o niekaraloności na język angielski więcej od strony od strony
Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o niekaraloności na język niemiecki więcej od strony od strony
Tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o niekaraloności na język włoski więcej od strony od strony
REJESTR ZASTAWÓW ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz
Zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów DW-1 czyli sprawdzenie osoby lub firmy czy mają jakieś zastawy 20 zł 50 zł
Zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów DW-2 czyli sprawdzenie samochodu, maszyny, akcji czy są zastawione 20 zł 50 zł
Numer pozycji rejestru zastawów DW-3 sprawdzenie czy postępowanie sądowe się zakończyło 20 zł 50 zł
Odpis z rejestru zastawów DW-4 czyli szczegółowy opis zastawionego przedmiotu ze wskazniem banku, kwoty obciążenia, opisu samochodu itp. 20 zł 50 zł
REJESTR DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz
Zaświadczenie, że podmiot NIE JEST wpisany
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS-CDN
20 zł 30 zł
Zaświadczenie, że podmiot JEST wpisany
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS-CDT
20 zł 30 zł
Odpis aktualny z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS-CDO 30 zł 30 zł
Odpis pełny z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS-CDO 60 zł 30 zł
KSIĘGI WIECZYSTE ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz
Odpis zwykły 30 zł 30 zł
Odpis zupełny 60 zł 30 zł
Sprawdzenie zapisów w księdze wieczystej
np. kto jest właścicielem, nr działki
- 10 zł
Ustalenie numeru księgi wieczystej po migracji
np. z Kw 4587 na Kw WA4M/00004787/7
- 10 zł
Złożenie wniosku o zmianę nazwiska w księdze wieczystej
60 zł 150 zł
Złożenie wniosku o aktualizację w księdze wieczystej
60 zł 150 zł
Złożenie wniosku o założenie księgi w wyniku zasiedzenia
260 zł 150 zł
Złożenie wniosku o założenie księgi w wyniku wyroku Sądu
260 zł 150 zł
Złożenie wniosku o zmianę użytkowania wieczystego na własność
200 zł 150 zł

Cennik przesyłek listowych i kurierskich (netto)


Wysyłka listem poleconym priorytetowym Polska od 13 zł
Wysyłka listem poleconym priorytetowym zagranica od 35 zł
Wysyłka kurierem Polska od 25 zł


Potwierdzeniem sprzedaży jest faktura VAT lub paragon.
Na całkowity koszt do zapłaty składają się: opłata sądowa + opłata za usługę + koszt przesyłki + podatek VAT.
Ceny netto nie zawierają podatku VAT.