ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI WŁOCHY

Świadectwo zaświadczenie o niekaralności Włochy wzór formularza do wypełnienia.

  Zaświadczenie o niekaralności Włochy - szczegóły zamówienia informacji z Polskiego Krajowego Rejestru Karnego

  Zaświadczenie o niekaralności z Polskiego Krajowego Rejestru Karnego - Rejestr Karny można zamówić na tej stronie przez Internet z dowolnego miejsca na świecie. Zaświadczenie o niekaralności w urzędowym języku nosi nazwę „ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE” i ma format kartki A4. Na tej stornie można zamówić zaświadczenie między innymi do pracy w szkole banku urzędzie do pracy za granicą we Włoszech.

  Jak zamówić dokument?

  W celu zamówienia przez Internet trzeba uzupełnić poniższy „formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności”. Po uzupełnieniu formularza i pod warunkiem, że wszystkie pola w formularzu zostaną prawidłowo wypełnione na adres e-mail przesłany zostanie wniosek i pełnomocnictwo do wydrukowania i podpisania. Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym toteż aby uzyskać jakiekolwiek informacje trzeba okazać pełnomocnictwo od sprawdzanej osoby.

  Co należy zrobić ?

  Po wydrukowaniu i podpisaniu wniosek i pełnomocnictwo należy przesłać pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny.

  Realizacja zamówienia i ponoszone koszty:

  Za uzyskanie zaświadczenia o niekaralności Krajowy Rejestr Karny pobiera opłatę - znaki opłaty sądowej 30 zł (osoby fizyczne, działalność gospodarcza firmy) zaś gmina opłatę skarbową od pełnomocnictwa 17 zł. Za przygotowanie wniosku i pełnomocnictwa oraz złożenie go i odbiór gotowego zaświadczenia o niekaralności pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w cenniku plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Krajowym Rejestrze Karnym. Uzyskanie pieczęci (klauzuli) Apostille z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie możliwe jest za dodatkową opłatą. Uzyskanie tłumaczenie na język angielski lub niemiecki lub włoski możliwe jest za dodatkową opłatą.

  Cena:

  KRK TŁUMACZENIE WŁOSKIE APOSTILLE Na całkowitą cenę za zaświadczenie o niekaralności składa się: opłata sądowa, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, koszt dojazdu do Krajowego Rejestru Karnego (usługa) oraz podatek vat + plus usługi dodatkowe jak tłumaczenie na włoski lub apostille.

  Podczas wypełniania poniższego formularza należy zwrócić i "pięć" razy sprawdzić nr PESEL, datę urodzenia imiona i nazwisko. Zaświadczenia wydawane przez Rejestr Karny są w języku polskim. Zaświadczenie nie jest wydawane w języku innym niż język polski. Nie zalecamy podawania adresu do wysłania zaświadczenia innego niż taki, pod którym zamawiający będzie mógł zaświadczenie odebrać osobiście.

  Zaświadczenie o niekaralności korespondencyjnie do Włoch

  Aby otrzymać zaświadczenie o niekaralności do Włoch należy:
 • 1. Uzupełnić poniższy formularz zamówienia.
 • 2. Na e-mail zostanie wysłany gotowy do wydrukowania i podpisania wniosek oraz pełnomocnictwo (dokumenty zwrotne).
 • 3. Wydrukowane i podpisane dokumenty zwrotne należy odesłać pocztą na adres serwisu.
 • 4. Gdy otrzymamy dokumenty zwrotne niezwłocznie złożymy je w Krajowym Rejestrze Karnym.
 • 5. Uzyskane zaświadczenie zostanie zeskanowane i wysłane na adres e-mail zainteresowanego, zaś oryginał nadany zostanie pocztą listową do Włochy.
ZOBACZ TAKŻE: Zaświadczenie o niekaralności Irlandia lub Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub Rejestr zastawów jest to