Zaświadczenie o niekaralności Włochy

Zaświadczenie o niekaralności Włochy.

  Zaświadczenie o niekaralności Włochy - szczegóły zamówienia informacji z Polskiego Krajowego Rejestru Karnego

  Zaświadczenie o niekaralności z Polskiego Krajowego Rejestru Karnego można zamówić na tej stronie przez Internet z dowolnego miejsca na świecie. Zaświadczenie o niekaralności w urzędowym języku nosi nazwę „ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE” i ma format kartki A4. W tej witrynie można zamówić zaświadczenie między innymi do pracy w szkole banku urzędzie do pracy za granicą np: Włoszech.

  Jak zamówić dokument?

  W celu zamówienia przez Internet trzeba uzupełnić poniższy „formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności”. Po uzupełnieniu formularza i pod warunkiem, że wszystkie pola w formularzu zostaną prawidłowo wypełnione na adres e-mail przesłany zostanie wniosek i pełnomocnictwo do wydrukowania i podpisania. Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym toteż aby uzyskać jakiekolwiek informacje trzeba okazać pełnomocnictwo od zainteresownej osoby podpisane własnoręcznie.

  Co należy zrobić ?

  Po wydrukowaniu i podpisaniu wniosek i pełnomocnictwo należy przesłać pocztą lub kurierem na adres kontaktowy.

  Realizacja zamówienia i ponoszone koszty:

  Za uzyskanie zaświadczenia o niekaralności Krajowy Rejestr Karny pobiera opłatę - znaki opłaty sądowej (osoby fizyczne, działalność gospodarcza firmy) zaś gmina opłatę skarbową od pełnomocnictwa. Za przygotowanie wniosku i pełnomocnictwa oraz złożenie go i odbiór gotowego zaświadczenia o niekaralności pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w cenniku plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Polskim Krajowym Rejestrze Karnym. Uzyskanie pieczęci (klauzuli) Apostill z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie możliwe jest za dodatkową opłatą. Uzyskanie tłumaczenie na język włoski możliwe jest za dodatkową opłatą.

  Cena:

  Na całkowitą cenę za zaświadczenie o niekaralności składa się: opłata sądowa, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, koszt dojazdu do Krajowego Rejestru Karnego (usługa), Ministerstwa Spraw Zagranicznych (apostille), tłumacz oraz podatek vat.

  Podczas wypełniania poniższego formularza należy zwrócić i "pięć" razy sprawdzić nr PESEL, datę urodzenia imiona i nazwisko. Zaświadczenia wydawane przez Polski Rejestr Karny są w języku polskim. Zaświadczenie nie jest wydawane w języku innym niż język polski. Nie zalecamy podawania adresu do wysłania zaświadczenia innego niż taki, pod którym zamawiający będzie mógł zaświadczenie odebrać osobiście lub powinien podać imię i nazwisko osoby która odbierze przesyłkę.

  Zaświadczenie o niekaralności korespondencyjnie do Włoch

  Aby otrzymać zaświadczenie o niekaralności do Włoch należy:
 • 1. Uzupełnić poniższy formularz zamówienia.
 • 2. Na e-mail zostanie wysłany gotowy do wydrukowania i podpisania wniosek oraz pełnomocnictwo (dokumenty zwrotne).
 • 3. Wydrukowane i podpisane dokumenty zwrotne należy odesłać pocztą/kurierem na adres kontaktowy.
 • 4. Gdy otrzymamy podpisne dokumenty zwrotne niezwłocznie złożymy je w Polskim Krajowym Rejestrze Karnym.
 • 5. Uzyskane zaświadczenie zostanie zeskanowane i wysłane na adres e-mail zainteresowanego, zaś oryginał nadany zostanie pocztą listową do Włoch.Formularz do wypełnienia:

Zaświadczenie o niekaralności dla osoby:


 • 11 cyferek - gdy brak trzeba podać nr paszporu
 • nazwisko po ojcu lub mężu
 • obecnie noszone nazwisko
 • np. Jan Stefan
 • np. 17 lipca 1970
 • np. Sopot
 • np. Adam
 • np. Ula
 • np. Kowalska
 • np. polskie
 • np. 15-799 Sopot, ul. Neptuna 28/6


 • Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie:
  Kartoteka Karna
  Kartoteka Nieletnich
  Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym (do wizy/obywatelstwa)


 • Apostille w MSZ na zaświadczeniu Zaświadczenie o niekaralności z apostille. .

  Tłumaczenie uwierzytelnione przysięgłe zaświadczenia na język włoski. Zaświadczenie o niekaralności po włosku.

  Apostille w MSZ także na tłumaczeniu Zaświadczenie o niekaralności z apostille na tłumaczeniu.
Wybór sposobu zapłaty i dostawy:

Dane zamawiającego:
Potwierdzenie sprzedaży:
 • na fakturę
 • paragon
 • PROMOCJA
Cena:
  Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.
Adres do dostawy kurierem lub przesyłki listowej:
 • taki jak zamawiającego
 • taki jak do faktury
 • inny adres
Uwagi do zamówienia:

Osoba kontaktowa: