DW-1 FORMULARZ SPRAWDZENIE W REJESTRZE ZASTAWÓW

Dane do sprawdzenia:
Wybór sposobu zapłaty i dostawy:
Dane zamawiającego:
Potwierdzenie zakupu:
  • faktura
  • paragon
  • według sposobu płatności
Cena:
    Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.
Adres do dostawy :
  • taki jak zamawiającego
  • taki jak do faktury
  • inny adres
Uwagi do zamówienia:
Osoba kontaktowa: