ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE

Informacje podstawowe EKW

Księgi wieczyste, zgodnie z artykułem 251 ustęp 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece prowadzone są w systemie informatycznym - Elektroniczne Księgi Wieczyste. Od 2003 r. trwa proces przenoszenia dotychczasowych, papierowych ksiąg wieczystych, do postaci elektronicznej. Planowane jest zakończenie tego procesu w grudniu 2014 r. Treść ksiąg wieczystych gromadzona jest w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, mieszczącej się w Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości. Informacji z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych udziela Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych, z ekspozyturami przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydaje na wniosek odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej. Dokumenty te mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 24 maja 2013 r., wchodząca w życie od 1 lipca 2014 r. wprowadza nowe zadania Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych:
1) wydaje wyciągi z księgi wieczystej, obejmujące wskazane działy księgi;
2) umożliwia składanie wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego; w przypadku złożenia wniosku o wydanie dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, umożliwia wydanie dokumentu, który po samodzielnym wydrukowaniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego podsiada moc dokumentu wydawanego przez sąd, jeżeli posiadaj cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.
umożliwia bezpłatne przeglądanie ksiąg wieczystych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, po podaniu numeru księgi wieczystej;

Elektroniczne Księgi Wieczyste EKW - to projekt informatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości realizowany od 2013 r., umożliwiający, poprzez system teleinformatyczny EKW, korzystanie z nowych możliwości Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.


ZOBACZ TAKŻE: Rejestr Zastawów Sprawdzenie lub Zaświadczenie o niekaralności przetarg oraz Postępowanie spadkowe a także Zatarcie skazania