Rejestr Zastawów Żytno

Weryfikacja i sprawdzenie w Rejestrze Zastawów osób firm samochodów maszyn itp. z Rejestru Zastawów z Sądu właściwego dla gminy/miasta Żytno, powiat radomszczański, województwo łódzkie, można zamówić udając się bezpośrednio do Sądu w Łodzi lub zamówić bez wizyty w Sądzie dostawę listem poleconym lub kurierem oraz dodatkowo w dniu opłacenia otrzymać kolorowy skan oryginalnego dokumentu na skrzynkę poczty elektronicznej e-mail.


Żytno RZ Zamówienie przez Internet - szybsze niż wizyta w Sądzie.

Aby zlecić pozyskanie oryginalnego dokumentu z rejestru zastawów przez Internet trzeba wypełnić jeden z poniższych formularzy zamówienia wybierając czy ma to być sprawdzenie (osoby - firmy) czy (samochodu - maszyny) czy odpis z zastawu.

Rejestr Zastawów udostępnia następujące rodzaje dokumentów:
rejestr zastawów
  1. zaświadczenie czy firma lub osoba ma jakiekolwiek zastawy,
  2. zaświadczenie czy dana rzecz np. samochód maszyna jest obciążona w rejestrze zastawów,
  3. odpis z rejestru zastawów czyli informacja kto udzielił kredytu, na jaką kwotę i co obciążył.

RZ Żytno Skan nawet w 24h od chwili przesłania potwierdzenia przelewu.

Po wypełnieniu formularza system wyliczy wielkość opłaty oraz poda dane do przelewu. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na e-mail odpisy@e-odpisy.pl lub faxem. Gdy otrzymamy potwierdzenie przelewu przystąpimy do złożenia dokumentu w Rejestrze Zastawów (tylko dni robocze w godzinach 10-14). Po uzyskaniu danych z Rejestru Zastawów i zgodnie z opcją wyboru zaświadczenie lub odpis zostanie przesłany na podany w zamówieniu adres dostawy listem poleconym lub kurierem oraz zawsze skan na e-mail. Wysyłka obejmuje obszar wszystkich gmin i miast w tym gminy/miasta Żytno powiat łukowski.

Koszty dostarczenia dokumentu z Rejestru Zastawów.

Za wydanie zaświadczenia lub odpisu z Rejestru Zastawów, pobierana jest opłata w zależności od wybranego rodzaju dokumentu. Za przygotowanie wniosku oraz złożenie go w rejestrze i odbiór gotowego zaświadczenia lub odpisu pobierana jest prowizja oraz dodatkowo liczone są koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Rejestrze Zastawów.

Najniższa cena za oryginalny dokument.

Zaświadczenie, odpis lub informacja w najtańszej opcji (list polecony) zamawiane w niniejszym serwisie kosztuje 88 zł . Jako potwierdzenie sprzedaży wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Wysyłka do odbiorców na terenie gminy/miasta Żytno powiat radomszczański jest automatycznie promowana.
Przy wypełnianiu poniższego formularza szczególną uwagę należy zwrócić i sprawdzić nr PESEL, REGON, VIN, imiona i nazwisko.Wybór dokumentu z Rejestru Zastawów - należy wybrać jeden rodzaj dokumentu i wypełnić formularz zamówienia: Sprawdzenie firmy lub osoby - wniosek DW-1" Sprawdzenie samochodu lub maszyny - Wniosek DW-2" Odpis z Rejestru Zastawów - wniosek DW-4"