eKRK ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

eKRK ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

eKRK Zaświadczenie o niekaralności - szczegóły zamówienia informacji z eKRK Krajowego Rejestru Karnego

Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać listem poleconym lub kurierem wypełniając poniższy formularz. eKRK Zaświadczenie o niekaralności w urzędowym języku nosi nazwę „ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE” i ma format kartki A4 z pieczęciami i znaczkami sądowymi - fot. obok. Na tej stornie można zamówić zaświadczenie między innymi do pracy w szkole, banku urzędzie do pracy w Polsce i za granicą.

Jak zamówić dokument?

W celu zamówienia trzeba uzupełnić poniższy „formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności”. Po uzupełnieniu formularza i pod warunkiem, że wszystkie pola w formularzu zostaną prawidłowo wypełnione na adres e-mail przesłane zostaną dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo) do wydrukowania i podpisania. Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym toteż aby uzyskać jakiekolwiek informacje trzeba okazać pełnomocnictwo od sprawdzanej osoby.

Co należy zrobić ?

Po odpowiednim wydrukowaniu i podpisaniu dokumentów zwrotnych, takich jak wniosek oraz pełnomocnictwo, należy przesłać je za pomocą tradycyjnej poczty lub usług kurierskich na adres korespondencyjny serwisu e-odpisy.pl

Realizacja zamówienia i ponoszone koszty:

Za uzyskanie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego obowiązuje opłata. Osoby fizyczne oraz firmy prowadzące działalność gospodarczą są zobligowane do uiszczenia opłaty składkowej w wysokości 30 zł, która odpowiada znakom opłaty sądowej. Dodatkowo, urząd miasta pobiera opłatę skarbową w wysokości 17 zł od pełnomocnictwa. Warto zaznaczyć, że za przygotowanie dokumentów zwrotnych, takich jak wniosek i pełnomocnictwo, a także za ich złożenie i odbiór gotowego zaświadczenia o niekaralności, pobierana jest prowizja, zgodnie z cennikiem. Koszty przesyłki są zależne od wybranej opcji dostawy. Wszelkie opłaty należy uregulować poprzez przelew na konto przed złożeniem wniosku w Krajowym Rejestrze Karnym. Dodatkowe usługi, takie jak uzyskanie pieczęci Apostille z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, lub tłumaczenie dokumentów na język angielski, niemiecki lub włoski, są dostępne za dodatkową opłatę.

Cena eKRK:

Na całkowitą cenę za zaświadczenie o niekaralności składa się: opłata sądowa, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, koszt dojazdu do Krajowego Rejestru Karnego (usługa) oraz podatek vat. Podczas wypełniania poniższego formularza należy zwrócić i "pięć" razy sprawdzić nr PESEL, datę urodzenia imiona i nazwisko. Zaświadczenia wydawane przez Rejestr Karny są w języku polskim. Zaświadczenie nie jest wydawane w języku innym niż język polski. Nie zalecamy podawania adresu do wysłania zaświadczenia innego niż taki, pod którym zainteresowany będzie mógł list odebrać osobiście.

Zamawiając online zaoszczędzisz czas

W skrócie aby otrzymać zaświadczenie o niekaralności należy:
  • 1. Uzupełnić poniższy formularz zamówienia.
  • 2. Na e-mail zostanie wysłany gotowy do wydrukowania i podpisania wniosek oraz pełnomocnictwo (dokumenty zwrotne).
  • 3. Wydrukowane i podpisane dokumenty zwrotne należy odesłać pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny serwisu e-odpisy.pl
  • 4. Gdy otrzymamy dokumenty zwrotne Krajowy Rejestr Karny wyda zaświadczenie o niekaralności lub karalności.
  • 5. Uzyskane zaświadczenie zostanie zeskanowane i wysłane na adres e-mail, zaś oryginał nadany zostanie pocztą listową (wszystkie kraje świata) lub kurierem (tylko Polska).
ZOBACZ TAKŻE: Zaświadczenie o niekaralności Irlandia lub Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub Rejestr zastawów jest to