ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI NAUCZYCIEL

Zaświadczenie o niekaralności nauczyciel

Stosownie do art. 10 ust. 8a - Karty Nauczyciela (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w celu potwierdzenia spełniania warunku niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności).

Obowiązek dostarczenia zaświadczenia o niekaralności nauczyciel

Obowiązek dostarczania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego dotyczy wszystkich nauczycieli (stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany), z którymi zawiera się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego nie ma terminu ważności. Potwierdza ono fakt niekaralności w chwili wydania zaświadczenia.

Zamówienie przez Internet

Nauczyciel zamawiając zaświadczenie o niekaralności przez Internet nie musi jechać do sądu, wypełniać papierowych formularzy, stać godzinami w kolejkach, a nawet posiadać ważnego dowodu osobistego.

Sposób zamawiania przez Internet

W celu zamówienia zaświadczenia o niekaralności dla nauczyciela przez Internet trzeba kliknąć w przycisk poniżej i zapoznać się ze szczegółami realizacji zamówień, a następnie wypełnić znajdujący się tam formularz zamówienia zaświadczenia. Zaświadczenie zostanie przesłane listem poleconym lub kurierem oraz w dniu jego uzyskania na e-mail.ZOBACZ TAKŻE: Krajowy Rejestr Karny zaświadczenie o niekaralności lub Pełny KRS lub Zaświadczenie o niekaralności dla wychowawcy kolonijnego