Zaświadczenie o niekaralności

Świadectwo zaświadczenie o niekaralności wzór formularza do wypełnieia.

  Zaświadczenie o niekaralności - szczegóły zamówienia informacji z KRK Krajowego Rejestru Karnego

  Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - Rejestr Karny można uzyskać samodzielnie idąc do Urzędu lub zamówić za pośrednictwem firmy Grupa ZAZI przez Internet z dowolnego miejsca w Polsce, bez kolejek i wypełniania formularzy na kolanie. Zaświadczenie o niekaralności w urzędowym języku nosi nazwę „ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE” i ma format kartki A4.

  Jak zamówić dokument?

  W celu zamówienia przez Internet trzeba wypełnić poniższy „formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności”. Po wypełnieniu formularza i pod warunkiem, że wszystkie pola w formularzu zostaną prawidłowo uzupełnione na adres e-mail przesłany zostanie wniosek i pełnomocnictwo do wydrukowania i podpisania. Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym toteż aby uzyskać jakiekolwiek informacje trzeba okazać pełnomocnictwo.

  Co należy zrobić ?

  Po wydrukowaniu i podpisaniu wniosek i pełnomocnictwo należy przesłać pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny Grupa ZAZI. Jeśli zamawiający zaświadczenie jest z Warszawy podpisany wniosek i pełnomocnictwo może odebrać nasz kurier, wtedy zamawiający otrzyma gotowy dokument poświadczony przez Krajowy Rejestr Karny tego samego dnia (24h) lub na dzień następny (dni robocze). Klientom spoza Warszawy pobrane zaświadczenie może zostać wysłane listem poleconym lub kurierem.

  Realizacja zamówienia i ponoszone koszty:

  Za uzyskanie zaświadczenia o niekaralności Krajowy Rejestr Karny pobiera opłatę - znaki opłaty sądowej 30 zł (osoby fizyczne, działalność gospodarcza firmy) zaś gmina opłatę skarbową od pełnomocnictwa 17 zł. Za przygotowanie wniosku i pełnomocnictwa oraz złożenie go i odbiór gotowego zaświadczenia o niekaralności pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w cenniku plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Krajowym Rejestrze Karnym. Uzyskanie pieczęci (klauzuli) Apostill z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie możliwe jest za dodatkową opłatą.

  Cena:

  Na całkowitą cenę za zaświadczenie o niekaralności składa się: opłata sądowa, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, koszt dojazdu do Krajowego Rejestru Karnego (usługa) oraz podatek vat. Jako potwierdzenie sprzedaży wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

  Podczas wypełniania poniższego formularza należy zwrócić i "pięć" razy sprawdzić nr PESEL, datę urodzenia imiona i nazwisko. Zaświadczenia wydawane przez Rejestr Karny są w języku polskim. Zaświadczenie nie jest wydawane w języku innym niż język polski. Nie zalecamy podawania adresu do wysłania zaświadczenia innego niż taki, pod którym zamawiający będzie mógł zaświadczenie odebrać osobiście.

  Zamawiając przez Internet zaoszczędzasz godziny spędzone w urzędzie !

  Aby otrzymać zaświadczenie o niekaralności należy:
 • 1. Wypełnić poniższy formularz zamówienia.
 • 2. Na e-mail zostanie wysłany gotowy do wydrukowania i podpisania wniosek oraz pełnomocnictwo.
 • 3. Wydrukowane i podpisane dokument należy odesłać pocztą na adres serwisu.
 • 4. Gdy otrzymamy dokumenty niezwłocznie złożymy je w Krajowym Rejestrze Karnym.
 • 5. Uzyskane zaświadczenie zostanie zeskanowane i wysłane na adres e-mail zainteresowanego, zaś oryginał nadany zostanie pocztą listową (wszystkie kraje świata) lub kurierem (tylko Polska).


Formularz do wypełnienia:

Zaświadczenie o niekaralności dla:
  Należy zaznaczyć jedno z kółeczek:
 • Osoby fizycznej (np. Jan Kowalski lub osoby prowadzące działalność gospodarczą)
 • Firmy (np. Kopernik Spółka z o.o.)
Wybór sposobu zapłaty i dostawy:


 • SKAN zaświadczenia do pliku pdf i wysyłka na e-mail.
Dane zamawiającego:
Potwierdzenie sprzedaży:
 • na fakturę
 • bez faktury
 • paragon
 • PROMOCJA - zaświadczane za 95 zł (wyłącznie dla opcji nr 1 list polecony na terenie Polski)
Adres do dostawy kurierem lub przesyłki listowej:
 • taki jak zamawiającego
 • taki jak do faktury
 • inny adres
Uwagi do zamówienia:

Osoba kontaktowa: