Sądowe, papierowe, oryginalne - dokumenty z POLSKICH REJESTRÓW SĄDOWYCH.

Wysyłkowo oryginalne, papierowe opatrzone pieczęciami odpisy z KRS, zaświadczenie o niekaralności, księgi wieczyste, zaświadczenie z Rejestru Zastawów. Dokumenty wysyłamy lub dostarczamy w wybrany przez zamawiającego sposób. Aby złożyć zamówienie należy wypełnić formularz zamówienia online lub zadzwonić pod podane telefony kontaktowe.

NAJTAŃSZE ODPISY Z KRS KRK KW i RZ !
SKAN (kolor) do PDF - GRATIS !
Faktura VAT !
Dokumenty w formie papierowej (oryginał) zawierające pieczęci sądowe.
Wysyłka Pocztą Polską lub kurierem.

Kliknij tu aby zamówić odpis z KRS
Kliknij tu aby zamówić odpis z Księgi Wieczystej
Kliknij tu aby zamówić zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności

Odbiorcy usług.

Usługa skierowana jest do osób fizycznych, firm i instytucji, które za pośrednictwem Internetu ( online ) lub telefonu chcą złożyć zamówienie i szybko otrzymać odpis z z KRS, zaświadczenie o niekaralności, księgi wieczyste, zaświadczenie z Rejestru Zastawów bez wizyty w urzędzie wydającym odpisy.
Usługę kierujemy do osób, które posiadając aktualny dokument mogą sprawdzić wiarygodność kontrahenta i jego umocowanie do przeprowadzenia bezpiecznej transakcji.
Zamawiaj bez straty czasu i nerwów na parkowanie, bez kolejek, nie spędzaj pół dnia w urzędzie poświęcając swój czas, nie ucz się funkcjonowania urzędu, nie musisz przestrzegać rygorystycznych godzin pracy i wewnętrznych zarządzeń – ceń Rzetelność, Szybkość i Wygodę.

Formy płatności za dokumenty.

Za usługę pobierane jest wynagrodzenie w wysokości podanej w cennik umieszczonym na tej stronie. Na koszt uzyskania dokumentu składa się: opłata sądowa (30,-zł za odpis aktualny lub 60,-zł za odpis pełny) za wydanie dokumentu odpisy z KRS, zaświadczenie o niekaralności, księgi wieczyste, zaświadczenie z Rejestru Zastawów prowizja serwisu (30,-zł), podatek VAT 23 % oraz koszty wysyłki lub dostawy. Klient, który złoży zamówienie może winien dokonać przelewu kwoty do zapłaty na konto serwisu.

Odpisy z KRS szybko

Dostarczenie zamówionych dokumentów.

Zamówione odpisy z KRS, zaświadczenie o niekaralności, księgi wieczyste, zaświadczenie z Rejestru Zastawów wysyłamy z Warszawy za pośrednictwem Poczty Polskiej listami poleconymi priorytetowymi lub jako priorytetowe przesyłki pobraniowe (płatne u listonosza). Istnieje także możliwość dostarczenia zamówionych odpisów pod wskazany adres kurierem. Dodatkową formą dostarczenia odpisu jest wysłanie go po zeskanowaniu w pełnym kolorze na wskazany adres e-mail w postaci pliku pdf.

Sposób zamawiania dokumentów online.

Aby uzyskać sądowy, oryginalny, papierowy odpis z KRS, zaświadczenie o niekaralności, księgę wieczystą, zaświadczenie z Rejestru Zastawów należy wypełnić on-line i wysłać formularz znajdujący się w zakładce zamówienia lub zadzwonić do serwisu na:

telefon stacjonarny 22 841-65-83

Informujemy nadto, że w formularzu prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zamawiającej. Dane te służą wyłącznie celom realizacji zamówienia, w tym jego weryfikacji i wycenie. Zachęcam do wypełnienia formularza zamówienia gdyż wskazane są w nim wszystkie niezbędne dane służące do realizacji zamówień.

Obszar działania.

Odnośnie odpisów z KRS, zaświadczenie o niekaralności, księga wieczysta, zaświadczenie z Rejestru Zastawówz obszar naszego działania obejmuje terytorium całego kraju:

Biała Podlaska - Białystok - Bielsko - Biała - Bydgoszcz - Chełm - Ciechanów - Częstochowa - Elbląg - Gdańsk - Gliwice - Gorzów Wielkopolski - Jelenia Góra - Kalisz - Katowice - Kielce - Konin - Koszalin - Kraków - Krosno - Legnica - Leszno - Łódź - Łomża - Lublin - Nowy Sącz - Olsztyn - Opole - Ostrołęka - Piła - Piotrków Trybunalski - Płock - Poznań - Przemyśl - Radom - Rzeszów - Siedlce - Sieradz - Skierniewice - Słupsk - Suwałki - Szczecin - Tarnobrzeg - Tarnów - Toruń - Wałbrzych - Warszawa - Włocławek - Wrocław - Zamość - Zielona Góra.

Czas realizacji zamówienia na dokumenty.

Czas realizacji zamówienia na odpisy waha się od kilku do kilkudziesięciu godzin i uzależniony jest od godziny złożenia zamówienia, formy płatności i dnia tygodnia, w którym zostało złożone zamówienie. Odpis kurierem dostarczany jest na terenie całego kraju w czasie 48h, na terenie Warszawy w ciągu 24 godzin. Wysyłka odpisu listem poleconym oscyluje w czasie około 3 dni roboczych, zaś skan odpisu do pliku pdf wysyłany jest na adres e-mail niezwłocznie po uzyskaniu odpisu przy czym skan wysyłany jest nie wcześniej niż po przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu lub wpłynięciu środków na konto bankowe.

Jak wygląda zamówiony np. odpis z KRS ?

Odpis KRS Warszawa
Zamawiane za pośrednictwem serwisu www.e-odpisy.pl odpisy z KRS nie są przez serwis produkowane, a jedynie pobierane przez pracowników serwisu w Sądach Rejonowych i Krajowym Rejestrze Sądowym przy Ministerstwie Sprawiedliwości KRS Warszawa - są to takie same odpisy jakie można otrzymać udając się osobiście do wymienionych instytucji.

Czego potrzebujemy by uzyskać odpis z KRS ?

Przy realizacji zamówienia na odpis z Krajowego Rejestru Sądowego konieczne jest podanie numeru podmiotu w rejestrze KRS (np KRS 0000924974) lub jego nazwy, ewentualnie numeru REGON lub NIP.

Co gwarantujemy ?

Gwarantujemy i zapewniamy, że nasi Klienci otrzymują odpisy z KRS, zaświadczenia o niekaralności, księgi wieczyste, zaświadczenia z Rejestru Zastawów, którymi są zainteresowani gdyż weryfikujemy przed pobraniem odpisu czy podany numer rzeczywiście jest odpowiedni dla danego podmiotu. Nadto informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r., o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz 1206), nie ukrywany kosztów i nie wprowadzamy w błąd klientów, a nasz cennik zawiera wszystkie możliwe koszty jakie ponosi klient.
Możesz uzyskać odpis samodzielnie, ale czy masz pewność, że posiadany numer jest właściwy? Zamawiając odpis za pośrednictwem serwisu www.e-odpisy.pl zawsze masz pewność, że numer podmiotu i rejestr został zweryfikowany, a jeśli podany numer jest błędny to bez dodatkowych kosztów ustalimy właściwy numer podmiotu wpisanego do właściwego rejestru, także po numerach REGON i NIP.

Zapraszam do współpracy


Odpis KRS

(KRS). Rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez podległe sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. stanowi polską bazę danych o podmiotach uczestniczących w rynku nieruchomości. Zainteresowany klient może sprawdzić dane swego kontrahenta, otrzymać odpis, wyciąg lub zaświadczenie. KRS składa się z rejestru przedsiębiorców (wpisuje się w szczególności spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorców tzw. zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, inne osoby jeżeli wykonują działalność gospodarczą i nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń i fundacji, oddziały przedsiębiorstw zagranicznych działających na terytorium Polski), rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych.

Kliknij tu aby zamówić odpis z KRS
Księga wieczysta

Księga wieczysta to polski rejestr stanu nieruchomości prowadzony w kraji przez Sądy Rejonowe. Odpis zwykły księgi wieczystej - przedstawia ostatni stan wpisów w księdze wieczystej, a zatem nie zawiera wykreślonych, nieaktualnych danych dotyczących oznaczenia i stanu prawnego nieruchomości. Nadto w odpisie zwykłym księgi wieczystej zamieszczone są wzmianki, tj. informacje o złożonych do księgi wieczystej wnioskach, które nie zostały jeszcze rozpoznane, bądź w których nieprawomocnym postanowieniem oddalono wniosek, umorzono postępowanie, odrzucono wniosek lub zarządzono zwrot wniosku, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, kasacjach i wszczęciu postępowań z urzędu. Odpis zupełny księgi wieczystej - przedstawia oprócz treści odpisu zwykłego księgi wieczystej również wpisy wykreślone oraz wykreślone wzmianki, ujawnione od chwili przepisania dotychczasowej księgi wieczystej (prowadzonej uprzednio w wersji papierowej) do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Oznacza to, że w odpisie zupełnym księgi wieczystej zawarte są wszystkie dane aktualne, jak również informacje o dokonywanych zmianach w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym w oznaczeniu nieruchomości, o poprzednich właścicielach, wieczystych użytkownikach czy uprawnionych z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, o ograniczonych prawach rzeczowych obciążających nieruchomość, ograniczeniach w rozporządzaniu, o innych prawach i roszczeniach, a także o ustanowionych hipotekach. Jest to zatem pełna informacja o wszystkich wpisach i wzmiankach, w tym również wykreślonych dokonanych w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

Kliknij tu aby zamówić odpis z Księgi Wieczystej
Hipoteka

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Hipotekę może wpisać właściciel nieruchomości niezależnie od tego czy jest on dłużnikiem banku. Hipoteka zabezpiecza wierzytelności pieniężne i jest wyrażana w określonej sumie pieniężnej, przy czym, zabezpiecza oprócz należności głównej, także nieprzedawnione odsetki i koszty postępowania egzekucyjnego wierzyciela (banku). Hipoteka kaucyjna służy do zabezpieczenia długu o nie ustalonej wartości w chwili wpisywania hipoteki. Hipoteka zwykła jest zabezpieczeniem długu o określonej wartości w chwili jego powstania. Hipoteka łączna to obciążenie hipoteką kilku nieruchomości w celu zabezpieczenia jednej wierzytelności.

Hipoteka zamówienie
Spadek

Spadek - złóż wniosek o wpis spadkobiercy np. spadek po rodzicach do księgi wieczystej przez internet na podstawie postanowienia sądu lub poświadczenia dziedziczenia od notariusza. Wnioski o wpis spadku. Spadek - to ogół majątkowych praw i obowiązków zmarłego, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na spadkobierców. Spadkodawca - to osoba zmarła pozostawiająca spadek. Spadkobierca - to osoba, na którą spadek przechodzi. Otwarcie spadku - w ten sposób kodeks cywilny określa moment śmierci spadkodawcy. Z tą chwilą spadkobiercy nabywają spadek. Dziedziczenie - to przejście majątku osoby zmarłej na spadkobierców. Dziedziczenie testamentowe - następuje w przypadku sporządzenia przez spadkodawcę ważnego testamentu. Ma ono pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Dziedziczenie ustawowe - zachodzi wówczas, gdy osoba zmarła nie sporządziła testamentu albo też żadna z osób powołanych w testamencie nie może lub nie chce dziedziczyć. Dział spadku - sądowe lub umowne zniesienie wspólności majątku spadkowego. Postępowanie spadkowe, podział, przyjęcie i zrzeczenie spadku.

SPADEK
Spółdzielcze

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to ograniczone prawo rzeczowe, które pozwala korzystać z mieszkania spółdzielczego. Mieszkanie spółdzielcze własnościowe może być przedmiotem obrotu rynkowego. Podlega ono też dziedziczeniu. Osoba podpisująca ze spółdzielnią umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wnosi tzw. wkład budowlany. Spółdzielcze prawo do lokalu może posiadać oddzielną księgę wieczystą.

Spółdzielcze zamówienie
Inne Usługi
Inne Usługi