Sądowe, papierowe, oryginalne - dokumenty z POLSKICH REJESTRÓW SĄDOWYCH.

Wysyłkowo oryginalne, papierowe opatrzone pieczęciami odpisy z KRS, zaświadczenie o niekaralności, księgi wieczyste, zaświadczenie z Rejestru Zastawów. Dokumenty wysyłamy lub dostarczamy w wybrany przez zamawiającego sposób. Aby złożyć zamówienie należy wypełnić formularz zamówienia online lub zadzwonić pod podane telefony kontaktowe.

NAJTAŃSZE ODPISY Z KRS KRK KW i RZ !
Faktura VAT !
Dokumenty w formie papierowej (oryginał) zawierające pieczęci sądowe.
Wysyłka Pocztą Polską lub kurierem.

Kliknij tu aby zamówić odpis z KRS
Kliknij tu aby zamówić odpis z Księgi Wieczystej
Kliknij tu aby zamówić zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności

Odbiorcy usług.

Usługa skierowana jest do osób fizycznych, firm i instytucji, które za pośrednictwem Internetu ( online ) lub telefonu chcą złożyć zamówienie i szybko otrzymać odpis z z KRS, zaświadczenie o niekaralności, księgi wieczyste, zaświadczenie z Rejestru Zastawów bez wizyty w urzędzie wydającym odpisy.
Usługę kierujemy do osób, które posiadając aktualny dokument mogą sprawdzić wiarygodność kontrahenta i jego umocowanie do przeprowadzenia bezpiecznej transakcji.
Zamawiaj bez straty czasu i nerwów na parkowanie, bez kolejek, nie spędzaj pół dnia w urzędzie poświęcając swój czas, nie ucz się funkcjonowania urzędu, nie musisz przestrzegać rygorystycznych godzin pracy i wewnętrznych zarządzeń – ceń Rzetelność, Szybkość i Wygodę.

Formy płatności za dokumenty.

Za usługę pobierane jest wynagrodzenie w wysokości podanej w cennik umieszczonym na tej stronie. Na koszt uzyskania dokumentu składa się: opłata sądowa (30,-zł za odpis aktualny lub 60,-zł za odpis pełny) za wydanie dokumentu odpisy z KRS, zaświadczenie o niekaralności, księgi wieczyste, zaświadczenie z Rejestru Zastawów prowizja serwisu (30,-zł), podatek VAT 23 % oraz koszty wysyłki lub dostawy. Klient, który złoży zamówienie może winien dokonać przelewu kwoty do zapłaty na konto serwisu.

Odpisy z KRS szybko

Dostarczenie zamówionych dokumentów.

Zamówione odpisy z KRS, zaświadczenie o niekaralności, księgi wieczyste, zaświadczenie z Rejestru Zastawów wysyłamy z Warszawy za pośrednictwem Poczty Polskiej listami poleconymi priorytetowymi lub jako priorytetowe przesyłki. Istnieje także możliwość dostarczenia zamówionych odpisów pod wskazany adres kurierem.

Sposób zamawiania dokumentów online.

Aby uzyskać sądowy, oryginalny, papierowy odpis z KRS, zaświadczenie o niekaralności, księgę wieczystą, zaświadczenie z Rejestru Zastawów należy wypełnić on-line i wysłać formularz znajdujący się w zakładce zamówienia lub zadzwonić do serwisu na:

telefon stacjonarny 22 841-65-83

Informujemy nadto, że w formularzu prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zamawiającej. Dane te służą wyłącznie celom realizacji zamówienia, w tym jego weryfikacji i wycenie. Zachęcam do wypełnienia formularza zamówienia gdyż wskazane są w nim wszystkie niezbędne dane służące do realizacji zamówień.

Obszar działania.

Odnośnie odpisów z KRS, zaświadczenie o niekaralności, księga wieczysta, zaświadczenie z Rejestru Zastawówz obszar naszego działania obejmuje terytorium całego kraju:

Biała Podlaska - Białystok - Bielsko - Biała - Bydgoszcz - Chełm - Ciechanów - Częstochowa - Elbląg - Gdańsk - Gliwice - Gorzów Wielkopolski - Jelenia Góra - Kalisz - Katowice - Kielce - Konin - Koszalin - Kraków - Krosno - Legnica - Leszno - Łódź - Łomża - Lublin - Nowy Sącz - Olsztyn - Opole - Ostrołęka - Piła - Piotrków Trybunalski - Płock - Poznań - Przemyśl - Radom - Rzeszów - Siedlce - Sieradz - Skierniewice - Słupsk - Suwałki - Szczecin - Tarnobrzeg - Tarnów - Toruń - Wałbrzych - Warszawa - Włocławek - Wrocław - Zamość - Zielona Góra.

Czas realizacji zamówienia na dokumenty.

Czas realizacji zamówienia na odpisy waha się od kilku do kilkudziesięciu godzin i uzależniony jest od godziny złożenia zamówienia, formy płatności i dnia tygodnia, w którym zostało złożone zamówienie. Odpis kurierem dostarczany jest na terenie całego kraju w czasie 48h, na terenie Warszawy w ciągu 24 godzin. Wysyłka odpisu listem poleconym oscyluje w czasie około 3 dni roboczych.

Jak wygląda zamówiony np. odpis z KRS ?

Odpis KRS Warszawa
Zamawiane za pośrednictwem serwisu www.e-odpisy.pl odpisy z KRS nie są przez serwis produkowane, a jedynie pobierane przez pracowników serwisu w Sądach Rejonowych i Krajowym Rejestrze Sądowym przy Ministerstwie Sprawiedliwości KRS Warszawa - są to takie same odpisy jakie można otrzymać udając się osobiście do wymienionych instytucji.

Czego potrzebujemy by uzyskać odpis z KRS ?

Przy realizacji zamówienia na odpis z Krajowego Rejestru Sądowego konieczne jest podanie numeru podmiotu w rejestrze KRS (np KRS 0000924974) lub jego nazwy, ewentualnie numeru REGON lub NIP.

Co gwarantujemy ?

Gwarantujemy i zapewniamy, że nasi Klienci otrzymują odpisy z KRS, zaświadczenia o niekaralności, księgi wieczyste, zaświadczenia z Rejestru Zastawów, którymi są zainteresowani gdyż weryfikujemy przed pobraniem odpisu czy podany numer rzeczywiście jest odpowiedni dla danego podmiotu. Nadto informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r., o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz 1206), nie ukrywany kosztów i nie wprowadzamy w błąd klientów, a nasz cennik zawiera wszystkie możliwe koszty jakie ponosi klient.
Możesz uzyskać odpis samodzielnie, ale czy masz pewność, że posiadany numer jest właściwy? Zamawiając odpis za pośrednictwem serwisu www.e-odpisy.pl zawsze masz pewność, że numer podmiotu i rejestr został zweryfikowany, a jeśli podany numer jest błędny to bez dodatkowych kosztów ustalimy właściwy numer podmiotu wpisanego do właściwego rejestru, także po numerach REGON i NIP.

Zapraszam do współpracy


Odpis KRS

(KRS). Rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez podległe sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. stanowi polską bazę danych o podmiotach uczestniczących w rynku nieruchomości. Zainteresowany klient może sprawdzić dane swego kontrahenta, otrzymać odpis, wyciąg lub zaświadczenie. KRS składa się z rejestru przedsiębiorców (wpisuje się w szczególności spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorców tzw. zagranicznych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, inne osoby jeżeli wykonują działalność gospodarczą i nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń i fundacji, oddziały przedsiębiorstw zagranicznych działających na terytorium Polski), rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych.

Kliknij tu aby zamówić odpis z KRS
Księga wieczysta

Księga wieczysta to polski rejestr stanu nieruchomości prowadzony w kraji przez Sądy Rejonowe. Odpis zwykły księgi wieczystej - przedstawia ostatni stan wpisów w księdze wieczystej, a zatem nie zawiera wykreślonych, nieaktualnych danych dotyczących oznaczenia i stanu prawnego nieruchomości. Nadto w odpisie zwykłym księgi wieczystej zamieszczone są wzmianki, tj. informacje o złożonych do księgi wieczystej wnioskach, które nie zostały jeszcze rozpoznane, bądź w których nieprawomocnym postanowieniem oddalono wniosek, umorzono postępowanie, odrzucono wniosek lub zarządzono zwrot wniosku, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, kasacjach i wszczęciu postępowań z urzędu. Odpis zupełny księgi wieczystej - przedstawia oprócz treści odpisu zwykłego księgi wieczystej również wpisy wykreślone oraz wykreślone wzmianki, ujawnione od chwili przepisania dotychczasowej księgi wieczystej (prowadzonej uprzednio w wersji papierowej) do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Oznacza to, że w odpisie zupełnym księgi wieczystej zawarte są wszystkie dane aktualne, jak również informacje o dokonywanych zmianach w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym w oznaczeniu nieruchomości, o poprzednich właścicielach, wieczystych użytkownikach czy uprawnionych z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, o ograniczonych prawach rzeczowych obciążających nieruchomość, ograniczeniach w rozporządzaniu, o innych prawach i roszczeniach, a także o ustanowionych hipotekach. Jest to zatem pełna informacja o wszystkich wpisach i wzmiankach, w tym również wykreślonych dokonanych w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

Kliknij tu aby zamówić odpis z Księgi Wieczystej
Hipoteka

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Hipotekę może wpisać właściciel nieruchomości niezależnie od tego czy jest on dłużnikiem banku. Hipoteka zabezpiecza wierzytelności pieniężne i jest wyrażana w określonej sumie pieniężnej, przy czym, zabezpiecza oprócz należności głównej, także nieprzedawnione odsetki i koszty postępowania egzekucyjnego wierzyciela (banku). Hipoteka kaucyjna służy do zabezpieczenia długu o nie ustalonej wartości w chwili wpisywania hipoteki. Hipoteka zwykła jest zabezpieczeniem długu o określonej wartości w chwili jego powstania. Hipoteka łączna to obciążenie hipoteką kilku nieruchomości w celu zabezpieczenia jednej wierzytelności.

Hipoteka zamówienie
Spadek

Spadek - złóż wniosek o wpis spadkobiercy np. spadek po rodzicach do księgi wieczystej przez internet na podstawie postanowienia sądu lub poświadczenia dziedziczenia od notariusza. Wnioski o wpis spadku. Spadek - to ogół majątkowych praw i obowiązków zmarłego, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na spadkobierców. Spadkodawca - to osoba zmarła pozostawiająca spadek. Spadkobierca - to osoba, na którą spadek przechodzi. Otwarcie spadku - w ten sposób kodeks cywilny określa moment śmierci spadkodawcy. Z tą chwilą spadkobiercy nabywają spadek. Dziedziczenie - to przejście majątku osoby zmarłej na spadkobierców. Dziedziczenie testamentowe - następuje w przypadku sporządzenia przez spadkodawcę ważnego testamentu. Ma ono pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Dziedziczenie ustawowe - zachodzi wówczas, gdy osoba zmarła nie sporządziła testamentu albo też żadna z osób powołanych w testamencie nie może lub nie chce dziedziczyć. Dział spadku - sądowe lub umowne zniesienie wspólności majątku spadkowego. Postępowanie spadkowe, podział, przyjęcie i zrzeczenie spadku.

SPADEK
Spółdzielcze

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to ograniczone prawo rzeczowe, które pozwala korzystać z mieszkania spółdzielczego. Mieszkanie spółdzielcze własnościowe może być przedmiotem obrotu rynkowego. Podlega ono też dziedziczeniu. Osoba podpisująca ze spółdzielnią umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wnosi tzw. wkład budowlany. Spółdzielcze prawo do lokalu może posiadać oddzielną księgę wieczystą.

Spółdzielcze zamówienie
Inne Usługi
Inne Usługi