ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Sądowe, papierowe, oryginalne - dokumenty z POLSKICH REJESTRÓW SĄDOWYCH. Wysyłkowo oryginalne, papierowe opatrzone pieczęciami odpisy z KRS, zaświadczenie o niekaralności, księgi wieczyste, zaświadczenie i odpis z Rejestru Zastawów, legalizacje i apostille, tłumaczenia na język angielski i niemiecki. Dokumenty wysyłamy lub dostarczamy w wybrany przez zamawiającego sposób. Aby złożyć zamówienie należy wypełnić formularz zamówienia online po szczegóły można zadzwonić pod podany telefon kontaktowy.

NAJTAŃSZE ODPISY Z KRS KRK KW i RZ !
Faktura VAT !
Dokumenty w formie papierowej (oryginał) zawierające pieczęci sądowe.
Wysyłka Pocztą Polską lub kurierem.


Tłumaczenia KRK na język angielski. Zaświadczenie o niekaralności po angielsku. Tłumaczenia KRK na język niemiecki. Zaświadczenie o niekaralności po niemiecku. Tłumaczenia KRK na język włoski. Zaświadczenie o niekaralności po włosku.

JAKIE DOKUMENTY MOŻNA ZAMÓWIĆ WYSYŁKOWO ?

Serwis świadczy usługi wysyłkowego dostarczania dokumentów dla osób fizycznych, firm i instytucji, które za pośrednictwem Internetu chcą złożyć zamówienie i szybko otrzymać dokument z KRS, zaświadczenie o niekaralności, księgi wieczyste, zaświadczenie z Rejestru Zastawów bez wizyty w urzędzie wydającym odpisy.
Usługa ułatwia weryfikację podmiotu, przedmiotu gdyż posiadając aktualny dokument można sprawdzić wiarygodność kontrahenta, zastawiony przedmiot oraz jego umocowanie do przeprowadzenia bezpiecznej transakcji.
Korzystając z zamówienia przez internet nie trzeba tracić czasu i nerwów na parkowanie, kolejki oraz spędzać pół dnia w urzędzie poświęcając swój czas, nie trzeba uczyć się funkcjonowania urzędu i przestrzegać rygorystycznych godzin pracy oraz wewnętrznych zarządzeń – ceń Rzetelność, Szybkość i Wygodę.

FORMY PŁATNOŚCI ZA DOKUMENTY.

Za listowne lub kurierskie wysłanie dokumentów pobierane jest wynagrodzenie w wysokości podanej w cennik umieszczonym na tej stronie. Na koszt uzyskania dokumentu składa się: opłata sądowa za wydanie dokumentu: odpisy z KRS, zaświadczenie o niekaralności, księgi wieczyste, zaświadczenie z Rejestru Zastawów prowizja serwisu, podatek VAT 23% oraz koszty wysyłki lub dostawy. Klient, który złoży zamówienie dokonuje przelewu kwoty za dokument na podane konto bankowe.

DOSTAWA ZAMÓWIONYCH DOKUMENTÓW.

Zamówione odpisy z KRS, zaświadczenie o niekaralności, księgi wieczyste, zaświadczenie lub odpis z Rejestru Zastawów wysyłamy z Warszawy za pośrednictwem Poczty Polskiej listami poleconymi priorytetowymi lub jako priorytetowe przesyłki kurierskie. Istnieje także możliwość dostarczenia zamówionych odpisów pod wskazany adres kurierem.

SPOSÓB ZAMAWIANIA DOKUMENTÓW ONLINE.

Aby uzyskać sądowy, oryginalny, papierowy odpis z KRS, zaświadczenie o niekaralności, księgę wieczystą, zaświadczenie lub odpis z Rejestru Zastawów należy wypełnić on-line i wysłać formularz znajdujący się w zakładce zamówienia, w razie wątpliwości można zadzwonić do serwisu na telefon stacjonarny 22 841-65-83 lub tel kom. 728-645-080 aby uzyskać szczegółowe informacje. Informujemy nadto, że w formularzu prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zamawiającej. Dane te służą wyłącznie celom realizacji zamówienia, w tym jego weryfikacji i wycenie. Zachęcam do wypełnienia formularza zamówienia gdyż wskazane są w nim wszystkie niezbędne dane służące do realizacji zamówień.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DOKUMENTY.

Czas realizacji zamówienia na odpisy, zaświadczenie, sprawdzenia, waha się od kilku do kilkudziesięciu godzin i uzależniony jest od godziny złożenia zamówienia, formy płatności i dnia tygodnia, w którym zostało złożone zamówienie. Odpis kurierem dostarczany jest na terenie całego kraju w czasie 48h. Wysyłka odpisu listem poleconym oscyluje w czasie około 3 dni roboczych.

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

zaświadczenie o niekaralności
Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem wydawanym przez Krajowy Rejestr Karny w języku polskim. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać idąc do punktu informacyjnego KRK lub zamówić za przez Internet z komórki lub komputera stacjonarnego. Zaświadczenie o niekaralności w sądowym języku nosi nazwę „ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE” gdy ma dotyczyć osoby fizycznej w tym działalności gospodarczej lub „UDZIELENIE INFORMACJI O PODMIOCIE ZBIOROWYM” gdy ma dotyczyć podmiotu który posiada nr KRS i ma format kartki A4 często wypełnionej ręcznie lub komputerowo. W Polsce zaświadczenie najczęściej pobierane jest w celu okazania pracodawcy przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku.

ODPIS KRS i APOSTILLE NA KRS

odpis krs
Odpis KRS nie są przez serwis produkowane, a jedynie pobierane przez pracowników serwisu w Sądach Rejonowych i Krajowym Rejestrze Sądowym przy Ministerstwie Sprawiedliwości - są to takie same odpisy jakie można otrzymać udając się osobiście do wymienionych instytucji. Odpis krs apostille - apostille na krs. Odpis KRS może zostać opatrzony certyfikatem apostille.

Odpis krs aktualny - zawiera informacje bieżące, najnowsze. Taki odpis dostarcza się do banku, sądu, prawnika, notariusza, przetargu, doradcy lub umowy.

Opis krs pełny - zawiera wszystko to, co odpis aktualny, a nadto informacje wykreślone np: poprzednia nazwa podmiotu, poprzedni prezes lub członek zarządu.

KSIĘGA WIECZYSTA

księga wieczysta
Księga wieczysta to polski rejestr stanu nieruchomości prowadzony w kraju przez Sądy Rejonowe.

Odpis zwykły księgi wieczystej - przedstawia ostatni stan wpisów w księdze wieczystej, a zatem nie zawiera wykreślonych, nieaktualnych danych dotyczących oznaczenia i stanu prawnego nieruchomości. Nadto w odpisie zwykłym księgi wieczystej zamieszczone są wzmianki, tj. informacje o złożonych do księgi wieczystej wnioskach, które nie zostały jeszcze rozpoznane, bądź w których nieprawomocnym postanowieniem oddalono wniosek, umorzono postępowanie, odrzucono wniosek lub zarządzono zwrot wniosku, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, kasacjach i wszczęciu postępowań z urzędu.
Odpis zupełny księgi wieczystej - przedstawia oprócz treści odpisu zwykłego księgi wieczystej również wpisy wykreślone oraz wykreślone wzmianki, ujawnione od chwili przepisania dotychczasowej księgi wieczystej (prowadzonej uprzednio w wersji papierowej) do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Oznacza to, że w odpisie zupełnym księgi wieczystej zawarte są wszystkie dane aktualne, jak również informacje o dokonywanych zmianach w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym w oznaczeniu nieruchomości, o poprzednich właścicielach, wieczystych użytkownikach czy uprawnionych z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, o ograniczonych prawach rzeczowych obciążających nieruchomość, ograniczeniach w rozporządzaniu, o innych prawach i roszczeniach, a także o ustanowionych hipotekach.

REJESTR ZASTAWÓW

rejestr zastawów
Na tej stronie można zlecić sprawdzenie czy osoba fizyczna bądź firma ma zastawiony przedmiot taki jak samochód czy maszyna w oficjalnym Sądowym Polskim Rejestrze Zastawów. Sprawdzenie w Rejestrze Zastawów uwidoczni czy nie ciąży na nabywanym samochodzie lub maszynie nie spłacone zadłużenie, co pozwoli uniknąć problemów związanych w własnością samochodu w przyszłości i jego przerejestrowaniem.

Należy pamiętać, że Rejestr Zastawów jest rejestrem jawnym i nikt nie może zasłaniać się nieznajomością danych ujawnionych w rejestrze art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2017 poz. 1278), czyli jeśli nabędziesz obciążony kredytem samochód nawet na drodze sądowej nie uda się wykazać, że zostałeś oszukany przez sprzedającego.

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI Z TŁUMACZENIEM i APOSTILLE

Tłumaczenie uwierzytelnione zaświadczenia o niekaralności na język angielski lub niemiecki.
Zamawiane na tej stronie zaświadczanie o niekaralności - czyli informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego może zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego lub tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Nie pośredniczymy w tłumaczeniu zaświadczeń zamawianych w innych serwisach oraz wypisywanych odręcznie.
Zaświadczenie o niekaralności z apostille - Apostille umożliwia automatyczne uznanie legalności dokumentu wydanego przez polski urząd w innym państwie, które jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938).
Więcej tutaj: zaświadczenie o niekaralności apostille

Tłumaczenie uwierzytelnione przysięgłe zaświadczenia na język włoski. Zaświadczenie o niekaralności po włosku.
Tłumaczenie uwierzytelnione przysięgłe zaświadczenia na język angielski. Zaświadczenie o niekaralności po angielsku.
Tłumaczenie uwierzytelnione przysięgłe zaświadczenia na język niemiecki. Zaświadczenie o niekaralności po niemiecku.